Kültür

Steampunk ne ola ki?

1860 yılında İngiltere Kraliçesi Victoria, başbakanın da desteğini alarak, bakanlar kurulunu, İmparatorluk genel personelini ve başta gelen bilim adamlarını, mühendisleri toplar. Aklında müthiş bir fikir vardır. Hem sesini hem de İmparatorluğun zaferini gösteren hareketli resimleri krallıktaki her eve taşıyacak bir makine ister.

Attilâ İlhan ile söyleşi: Çağdaşlık ile Batıcılık birbirine zıt süreçler

Attila Bey, sizinle, Batı, Batıcılık, çağdaşlık kavramları, Türkiye yakın tarihinde bu kavramların dönüşümü, bugünkü durum, Batı’yı aşmak mı ya da onun kuyruğuna takılmak mı sorusu; bütün bunları içeren hem kavramsal, hem de tarihsel bir söyleşi yapalım istedik. Bunlar tartışılan, gündemdeki ciddi konular.

Doktorlar ve salgın hastalıklarla ilgili Sovyet posterleri

Koronavirüsle mücadelede hekimler ve sağlık çalışanları, en ön cephede mücadele ediyor. Tüm insanlık onlara çok şey borçlu.
Tüm dünyayı saran bu salgının aşılmasında ve bu dönemin en az kayıpla atlatılmasında onların işlerini daha rahat yapmalarını sağlamak, onlara destek olmak ve onların tavsiyelerini harfiyen yerine getirmek büyük önem taşıyor.

Kayıp kütüphaneler

Kayıp kütüphaneler deyince doğal olarak akla, Eski Çağ’dan günümüze adları adeta efsaneleşmiş büyük kütüphaneler geliyor. Ancak bir de kitapseverlerin kişisel gayretleriyle oluşturdukları özel kütüphaneler ya da kitap koleksiyonları var ki, bunların çoğu sahiplerinin vefatı sonrasında bir şekilde yok olmuştur.

Postmodernite ve sanat

Batı’da din taassubu altında geçen ortaçağ karanlığından çıkış, Rönesans, Reform ve Aydınlanma süreçleri ile olmuştur. Ortaçağ sonlarında Yeniden Doğuş (Rönesans) hareketi ile Antik Yunan’daki gibi insanı merkeze koyan (antroposentrik) anlayış, çok çektiği ruhban sınıfının yetkilerini kısıtlayarak (Reform) özgürleşmiş ve en sonunda aklın ve bilimin öncülüğünü rehber edinmiştir. 18.