Bize Ulaşın

     

Biz Kimiz?

Bilim ve Ütopya 1993 yılında Aydınlık gazetesinin parasız eki olarak yayın hayatına başladı ve bir yıl sonra aylık dergi olarak çıktı. Ardından Bilim ve Ütopya Kooperatifi’nin yayın organı haline geldi.
24 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Bilim ve Ütopya, bir bilim dergisi olmanın ötesinde, ülkemizde bilimin ve aydınlanma düşüncesinin geniş kitlelerle buluşmasını sağlayacak olan bilim ve aydınlanma birikiminin sesidir.

Ülkemizden ve yurtdışından yüzlerce bilim insanı ve yazarın makalelerine yer veren Bilim ve Ütopya doğa ve toplum bilimlerinin hemen her alanında yayın yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Dergi ele aldığı konuları derinlemesine, kapsamlı olarak işler.

Bilim, hayattaki en gerçek yol göstericidir ve kararlı, tavizsiz bir tutumla savunulmalıdır.

Bilim ve Ütopya sadece yayıncılıkla değil, etkinlikleriyle de çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Yaklaşımlarımız
Dünyada ve ülkemizde bilim, emperyalizmden ve orta çağ düşüncesinden kaynaklanan bir saldırı altındadır. Bu saldırıların temel amacı, bilimin, hayatın merkezinden uzaklaştırılarak etkisizleştirilmesi; genel düzlemde güvenilirliği sorgulanan, sadece dar uzmanlık alanlarında geçerli ve bütünüyle teknik nitelikte bir etkinliğe indirgenmesidir.

Bilim gündemi, bu amaçlar doğrultusunda yalnızca doğrudan getirisi olan sorunların yanıtlarıyla sınırlandırılmış, bilimsel üretim süreçleri ticarileştirilmiştir.

Bilimin uğratıldığı bu dönüşümün gerçekleştirilmesinde kullanılan temel yaklaşım, bilginin kamu değeri olmaktan çıkarılıp alışverişin konusu olan özel bir değişim değeri haline getirilmesidir.

Bunların yanında dinci gericilik ve postmodernizm, topluma ve bilime yönelik saldırının en önemli başlıklarındandır.

Bilim ve Ütopya, dünya ve Türkiye ölçeğindeki bu saldırılara karşı bilimi ve nesnel gerçekliği temel alarak kararlı bir mücadele yürütür.