Hizmet Sözleşmesi

1 - Taraflar

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan S.S. Ütopya Bilimsel ve Kültürel Arş. Yay. ve Üretim Koop. (Bilim ve Ütopya olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında Bilim ve Ütopya'ya ait olan http://www.bilimveutopya.com internet adresinde (ve alt sitelerinde) faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.


2 - Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Bilim ve Ütopya’ya ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.


3 - Sorumluluklar

3.1: Bilim ve Ütopya, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Bilim ve Ütopya ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti veya ürünü sağlayacağını taahhüt eder.

3.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Bilim ve Ütopya tarafından bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Bilim ve Ütopya, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete veya ürüne ilişkin bilgileri müşteriye iletecektir. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet veya ürün dahilinde Bilim ve Ütopya tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, üyelik hesabından faydalanırken Bilim ve Ütopya tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hizmet veya ürünü üçüncü kişilere satamaz veya dağıtamaz.

3.5: Müşteri hizmet/ürün dahilinde sahip olduğu üyelik yetkilerini kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri aldığı hizmetlerin veya ürünlerin ödemesini yapacağı sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Bilim ve Ütopya sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Bilim ve Ütopya kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Bilim ve Ütopya’ın kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Bilim ve Ütopya hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.8: Bilim ve Ütopya, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş ürünlerin kargo işlemlerini yürütecektir. Kargo edilen ve sipariş ile kabul edilen ürünün sahibi müşteridir.


4 - Süre

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Bilim ve Ütopya’ya iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)


5 - Ücret

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretler KDV dahil hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

5.2: Bilim ve Ütopya önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret eğer yabancı para biriminde ise fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya Bilim ve Ütopya’ya elden ödemekle yükümlüdür.

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda Bilim ve Ütopya kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6: Bilim ve Ütopya, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

5.7: Satın alınan ürün veya hizmetin koşullarına göre iade koşulları belirlenir. Perakende satışlar için iade yapılamaz.

6 - Askıya Alınma

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Bilim ve Ütopya, müşteriye verilen hizmetlerin/ürünlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

7 - Fesih

7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Bilim ve Ütopya hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8 - İletişim ve Bilgi Adresleri

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: Bilim ve Ütopya sözleşme süresi içinde müşteri tarafından bildirilen elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


9 - Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Bilim ve Ütopya kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık TÜFE baz alınarak gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Bilim ve Ütopya’nın dava ya da icra takibi açması halinde de aylık yasal gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50`si kadar cezai şart, Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Bilim ve Ütopya’nın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


10 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde, alt başlıklar ve EK-1'denibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında Bilim ve Ütopya'ya gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Bilim ve Ütopya gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Ek 1

Hesap Ayarları / E-posta adresi
Hesabınızdaki e-posta adresinizin geçerli olup olmaması tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Eğer herhangi bir şikayet durumu olursa veya sizinle iletişim kurmamız gerekirse müşteri panelinizdeki e-posta adresinizi kullanarak sizinle iletişim kuracağız. Bu sebeple e-posta adresinizi doğru bir şekilde girmeniz, düzenli bir şekilde kontrol etmeniz sizin çıkarınızadır. Yanlış iletişim bilgileri girmeniz hesabınızın kapatılması gibi kötü sonuçlara sebep olabilir.