Toplum Bilimleri

Karamsarlar haklı mı?

2015’in Kasım ayında Kanada’nın Toronto kentinde yapılan ve dört batılı düşünürün katıldığı münazarada iki kamp vardı. Üç bin kişilik seyirci kitlesi önünde yapılan tartışmanın sorusu şuydu: “Gelecek Daha Güzel Günler mi Getirecek?”

Pozitivizm bir devrimin felsefesi olamaz

Bilimsel Devrim'in esas işlevi, Batı Orta Çağı'nın din kökenli değişmez dünya resmine onulmaz darbeler indirerek, ideolojik düzlemde demokratik devrimlerin önünü açmak olmuştur. Aydınlanma’nın temelini oluşturan "insanın aklıyla dünyayı kavrayabileceği" ilkesi, bilimin elde ettiği başarılar sonucunda, insanlığın evrensel bir kazanımı olarak kayda geçmiştir.

Kimler neden şans oyunu oynar?

Kumar, sonucu büyük oranda şans tarafından belirlenen ve tahmin edilemeyen giderlere sahip oyun ya da bahsin herhangi bir çeşidine para yatırmaktır (Raylu ve Oei, 2002). Bu tanıma göre şans oyunları da kumar kapsamında değerlendiriliyor olsa da bazı araştırmacılar ya da uygulamalar şans oyunlarını kumardan ayrı tutmaktadır.

Atatürk’ün kurduğu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi üzerine

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Türk Devrimi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yenileşme politikaları açısından ne anlama geldiğini anlamak için, önce yapısına ve çalışma düzenine bakmak gerekir. ‘Türk bilim dünyasına araştırıcılar ve ortaöğretim düzeyindeki okullara öğretmenler yetiştirmek üzere’ kurulan kurum, belki de Türkiye’nin ‘üniversite'nin gerçek anlamına uygun örgütlenmesini amaçlayan ilk kuruluşudur.

Türkiye’de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı 18-19-20 Ekim'de Kastamonu'da düzenleniyor

Vefatının 25. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Anısına Türkiye’de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı 18-19-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.

Çalıştayın organizasyon komitesinin hazırladığı tanıtım metni ise şöyle:
 

Çalıştayın Amacı

Marksizmin sosyal bilimlerdeki güncelliği ya da sosyal bilimi savunmak

Emperyalizmin yeni bir aşaması, uluslararası sermayenin küreselleşmesi ve onun önündeki tüm engellerin bir bir yıkılması… Bütün bunlar toplumsal yaşamın sadece hukuk ve ekonomi alanlarında gerçekleşmedi. İdeoloji düzeyinde de büyük bir dönüşüm gerçekleşti. İdeolojinin üzerindeki örtüyü kaldırarak gerçek toplumsal ilişkileri görmemizi sağlayacak olan şey bilim olduğundan, neo-liberalizme kavramsal araçlarını veren postmodernizm, en büyük saldırısını sosyal bilimlere gerçekleştirdi.