Bilim

Virüsler ve evrim

Tüm canlılar ortak bir atadan geliyor. Yaşam çeşitlenip bugüne ulaşırken, bir tür dönüşüp diğer türü oluştururken, daha ilkel formlar kaybolmadı. Onlar da varlıklarını devam ettirdiler.

Dil ve renk algısı

İçinde yaşadığımız kültür, düşünce sistemimizi, dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl anlamlandırdığımızı etkiler mi? Konuştuğumuz dil ile düşüncelerimiz arasında bir ilişki var mı? Farklı dilleri konuşanlar farklı kalıplarda mı düşünürler? Biliş ve kültür arasında bir bağ var mı?