Toplum Bilimleri

Atatürk’ün kurduğu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi üzerine

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Türk Devrimi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yenileşme politikaları açısından ne anlama geldiğini anlamak için, önce yapısına ve çalışma düzenine bakmak gerekir. ‘Türk bilim dünyasına araştırıcılar ve ortaöğretim düzeyindeki okullara öğretmenler yetiştirmek üzere’ kurulan kurum, belki de Türkiye’nin ‘üniversite'nin gerçek anlamına uygun örgütlenmesini amaçlayan ilk kuruluşudur.

Türkiye’de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı 18-19-20 Ekim'de Kastamonu'da düzenleniyor

Vefatının 25. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Anısına Türkiye’de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı 18-19-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.

Çalıştayın organizasyon komitesinin hazırladığı tanıtım metni ise şöyle:
 

Çalıştayın Amacı

Marksizmin sosyal bilimlerdeki güncelliği ya da sosyal bilimi savunmak

Emperyalizmin yeni bir aşaması, uluslararası sermayenin küreselleşmesi ve onun önündeki tüm engellerin bir bir yıkılması… Bütün bunlar toplumsal yaşamın sadece hukuk ve ekonomi alanlarında gerçekleşmedi. İdeoloji düzeyinde de büyük bir dönüşüm gerçekleşti. İdeolojinin üzerindeki örtüyü kaldırarak gerçek toplumsal ilişkileri görmemizi sağlayacak olan şey bilim olduğundan, neo-liberalizme kavramsal araçlarını veren postmodernizm, en büyük saldırısını sosyal bilimlere gerçekleştirdi.