Tarih

Hitler’in astroloji tutkusu

Astroloji, insanları en zayıf tarafından yakalayıp, tutku ve özlemlerini sömürme, ‘umut tacirliği' yoluyla insafsızca aldatma ve bilinçli biçimde ‘soyma' yöntemidir. İdeologları ve yandaşlarınca övüldüğü sürece yüceltilen bu sözde-sistemin, özgür bir akılla ve bilimsel yöntemlerle sorgulandığında ne denli düzmece, yanıltıcı ve istismarcı olduğu kolaylıkla ortaya çıkarılabilir.

Amerika’yı vergiye bağlayan Aslanlı Paşa: Cezayirli Gazi Hasan Paşa

1713'te Rodosto’da (günümüzde Tekirdağ) doğmuştur. Bazı kaynaklarda aslen Balkanlı Pomak olduğu bildirilmektedir. Gençliğinde Cezayir ocaklarına yazılıp, orada yükselerek Tlemsen Beyliği'ne getirilmesi dolayısıyla "Cezayirli" lakabını almıştır. Lakabı “palabıyık”tır. Evcilleştirdiği bir aslan ile birlikte dolaşması ile meşhur olmuştur.

Patatesin siyasal tarihi

“Sosyal adaletsizliğin ifşa edilmesi ve ona karşı mücadele hala gerekli. Dünya kendi başına bırakılırsa daha iyiye gitmeyecek.”    

Eric HOBSBAWM (1)                                      

 

Nazi propagandası bilimi nasıl kullandı?

Konvoylar geldiğinde, askerler vagonların önündeki sıraların arasında keşfe çıkıp, ikiz ve cüce arayışına geçerlerdi. Anneler ikiz çocuklarına özel ilgi gösterileceğini zannedip, onları seve seve askerlere teslim ederlerdi. Bilim adına hizmet vereceklerini ve daha iyi muamele göreceklerini sanan erişkin ikizler, gönüllü olarak öne çıkarlardı. Cüceler için de aynı durum söz konusuydu.

“Sumer’de ataerki köleci topluma geçişle başladı”

Muazzez İlmiye Çığ’ı, Bilim ve Ütopya okurları yakından tanıyor. 1914 doğumlu bir Cumhuriyet aydını, “Son Sumer Kraliçesi”… Çığ, günümüze ulaşan Sumer tabletlerinin çözülmesinde önemli roller üstlenmiş. Ve bu tabletleri inceleyerek yaptığı pek çok araştırma içerinde, Sumer din ve inanışları ile Semavî dinler arasındaki koşutlukların saptanması da yer alıyor.

Kapak dosyamız kapsamında, Muazzez İlmiye Çığ ile Sumer dininde kadının yeri ve bu bağlamda, Sumer inanışlarının sonraki dinlere etkisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Okurlarımızın yararlanacağını düşünüyoruz.

31 Mart olayı

Osmanlı halkı dinamikti. Ataları da öyleydi. Türklerin ilk yurdu Çin Seddinin kuzeyi idi. Toprak tarıma elverişli olmadığı için göçebe hayvancılıkla geçiniyorlardı. Çin Seddi Türklerle Moğolların güneydeki bereketli topraklara inmesini önleyen yaman bir yapıydı. Atalarımız hallerinden hoşnut olmadıkları için batıya göç etmeye başladılar. Bu, devrimci diyebileceğimiz bir dinamizm belirtisiydi. İlginçtir; günümüzde Türklerin ilk yurdunda pek Türk kalmamıştır. Benzer koşullarda yaşayan Moğollar ise hep yerlerinde kaldılar.