Jeoloji

Güncel yokolma koşulları

Jeolojik zamanlarda bir dizi fizikokimyasal olay, galaktik ve dünya kökenli birçok faktör hep birlikte hareket ederek toplu yokolmalara neden olmuş. Böylece dünyada yaşam kesintiye uğramış. Bazı gruplar, benzerlerine bir daha hiç rastlanamayacak şekilde silinirken, bazı gruplar farklı temsilcilerle yaşamaya başlamışlar. Bu anlamda toplu yokolmalar; dünyanın yeni canlılara sahip olmasında önemli bir etken olmuş.