Bilim ve Ütopya Dergisi Halkbilim Ödülleri: Türkü Derleme Yarışması

Bilim ve Ütopya Dergisi Halkbilim Ödülleri'nin bu yıl ilki düzenleniyor. Halkbilim Ödülleri kapsamında gerçekleşecek olan Türkü Derleme Yarışması'nın ölçüt ve koşulları ile takvimini aşağıda bulabilirsiniz:

Takvim

 1. Yarışma tarihinin ilanı
 2. Yarışmaya katılacak olan eserlerin 31 Ekim 2019 tarihinde kabul edilmesi
 3. Yarışmaya katılacak olan eserlerin 1 Kasım 2019 ve 30 Kasım 2019 tarihleri arsında değerlendirilmesi
 4. 15 Aralık 2019 tarihinde sonuçların açıklanması
 5. Sonuçlar açıklandıktan sonra ödül takdim töreni
 6. Değerlendirme kurulunun isimleri

Ölçüt ve koşullar

 1. Yarışmanın amacı: Kaybolan kültür değerlerimizin kalıcılığını sağlamak, Türk Halk Müziği repertuvarına yeni eserler kazandırmak.
 2. Yarışmaya katılacaklar yarışmaya eser gönderme tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
 3. Yarışmacı yarışmaya bir veya birkaç eserle katılabilir. Yarışmada eser sınırı yoktur. (Eser sözcüğüyle burada derlenecek olan türkü anlaşılmalıdır.)
 4. Derlenen türkünün söz ve müzik yapısı halk müziği ölçütlerine ve biçemine uygun olması, daha önce derlenmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olması şarttır.
 5. Derlenen türkünün kaynak kişisi – yabancı ve yerel sözcükleri, mahalli tabirleri türkü altında dipnot olarak verilmeli. Açıklaması yapılmalıdır
 6. Kaynak kişinin:

Adı soyadı

Baba adı

Anne adı

Doğum yeri ve yılı

Nüfusta kayıtlı olduğu il –ilçe ve köy ayrı ayrı yazılmalıdır. .

Derlenen türkünün yöresi İl – İlçe  - köy olarak kayda geçilmelidir.

 1. Derlenen türkünün ses kaydına göre notası yazılmalı, notasıyla ses kaydı düzenleme kuruluna birlikte teslim edilmelidir.
 2. Derlenen türkünün müzik yapısı bilinen herhangi bir türküye benzerlik göstermemeli ve anonim özellikler taşımalıdır.
 3. Aynı türkü başka derleyiciler tarafından derlenmiş ise yarışmaya dahil edilir. Yarışma dışı bırakılmaz.
 4. Yarışmaya katılan türküde yöre ağzı korunmalı kaynak kişinin okuduğu ağız özellikleri değerlendirilmelidir. (5. Made ile birleşirilebilir)
 5. Derlenen türkünün nerede ne zaman okunduğu belirtilmeli ( Varsa)  – özellikleri dip not olarak verilmelidir. Mesela: Türkü gelin ağlatırken   – ya da kına gecesinde söyleniyorsa, özel toplantılarda okunuyorsa ( Barana,  sıra gecesi, oturak, perde, yaren toplantıları gibi) derlenen türkünün dipnotunda nerde ne zaman okunduğu belirtilmeli Örneğin; Barana Havası, Yaren Meclisi Havası – Kına Havası – Halay Havası gibi.
 6. Yarışmaya katılan türküler -dereceye giren ya da giremeyen- bir kitap haline getirilecektir. Bu yüzden derlenen türkülerin notaları müzik programlarında yazılmalı – yazılı notalar yayınlanacak şekle getirildikten sonra düzenleme kuruluna teslim edilmelidir.  Yayımlanan türküler için ayrıca telif veya herhangi bir ücret ödenmeyecek, basılı kitaptan birer tane hediye edilecektir.  Derlenen türküler dereceye girse de girmese de bir kitapta toplanacağı için derlenen türkülerin notaları müzik programlarında yazılmalı – yazılı notalar yayınlanacak şekle getirildikten sonra düzenleme kuruluna teslim edilmelidir.

Seçici kurul üyelerinin adları ve unvanları

Halil Atılgan, Müzikolog

Necati Demir, Halk Bilim Uzmanı

Merdan Güven, Ankara Radyosu Müdürü

Engin Kansav Ortaköylüoğlu, Araştırmacı yazar

Emrah Maraşo, Bilim ve Ütopya Genel Yayın Yönetmeni, Halk Bilimci

Kültür
Etiketler
halk müziği