Evrim

Yaşamın tarihini yazmak-1: Fosillerle geçmişe yolculuk

Bir gün aç bir aslan sürüsü yiyecek avına çıkmış. Az ileride yalnız başına dolaşan bir gergedan, dikkatlerini çekmiş. Dört aslan yavaşça yaklaşmaya başlamış. Sürü lideri hızlı davranıp gergedana arkadan saldırmış. Fakat biraz sonra bölgeye büyük bir gergedan sürüsü gelmiş. Bir tanesi boynuzuyla lider aslana saldırmış. Lider, hayatını kaybetmiş. Diğer üç aslansa kaçmış. Yarım saat kadar sonra kuvvetli bir fırtına başlamış. Fırtına o kadar güçlüymüş ki, tavşan gibi küçük hayvanları havaya savurmuş. Sulak alanlar taşmış, toprak ıslanmış. Çamurlar, yapraklar ve taş parçaları da havada uçuşmuş.

Çocuklar için evrim: Bilimler içinde evrim

Grip aşısı, evcilleştirme, hatta kanser tedavisiyle ilgili bazı çalışmalar, evrimle ilgilidir! Evrimi temel alan bilimlerin sayısı çok fazladır. Onlar sayesinde canlılığı, doğayı, maddelerin yapısını, bazı hastalıkların sebebini ve fazlasını öğrenebiliriz. Şimdi bu bilimlerin bir kısmını tanıyıp evrimle olan ilişkilerine bakalım.

Antropoloji

İnsan bilimi anlamına gelir bu kelime. Hayvanlar âleminin bir üyesi olan insan adındaki canlıyı, farklı yönlerden ele alır. Hem fiziksel yapımızı, hem de kültürümüzü inceler.

Canlıların temel taşlarının ortaya çıkışının öyküsü

Canlıların yapısına girecek ilk maddeler ne zaman ortaya çıktı?

Aslında dünyada neyi incelerseniz inceleyiniz, Bing-Bang’den başlayıp galaksileri, yıldızları ve onların içinde olan olayları anlatmazsanız, konu yarım kalmış olur. Her birinde bugünkü canlıların yapısına giren fiziksel ve kimyasal etmenleri ayrı ayrı anlatmak gerekiyor. Çünkü Newton Yasaları’na uyumlu ya da tabi olan canlıların evrimleşmesi, inorganik düzeyde aslında 13,7 milyar yıl önce başlamaktadır.

Evrimi keşfediyoruz!

Evrim hakkında çok sık duyabileceğimiz şeylerden biri de onun bir teori olduğudur. Öncelikle teori, Fransızca kökenli bir kelimedir ve Türkçesi kuramdır. Evrim, tıpkı dünyamızın Güneş etrafında dönmesi veya iki ayağımızın üstünde yürümemiz gibi doğanın bir gerçeğidir. Kuramlar, doğa yasalarının nasıl işlediğini açıklayan bilgiler toplamıdır. Evrimin nasıl gerçekleştiğini açıklayan bilgiler ise Evrim Kuramı olarak bilinir. Bunu aklınızda canlandırmak için futbol oyununu düşünebilirsiniz. Böyle bir oyun olduğu zaten bilinen bir şeydir, değişmez.

Çocuklar için evrim-1: Dünyamızın oluşumu ve evrim sürecinin başlaması

Dünyamızı aydınlatan Güneş’in aslında bir çeşit yıldız olduğunu biliyor muydunuz? Bugün evrende, tıpkı güneşimiz gibi trilyonlarca yıldız vardır. Yıldız topluluklarının oluşturduğu çok sayıda galaksi (gök ada), dünyamız gibi gezegenler, yani kısacası var olan her şey Evreni oluşturur.

Evrim bir gerçektir!

Bu yazıda, evrimin neden bir gerçek olduğundan bahsedeceğiz. Öyle “Evrim çok güzeldir, çok cicidir.” tarzında bir dille değil. Ya da “Bilim düşmanları şöyle yalan söylüyor, böyle yalancıdır.” gibi cevap yetiştirme çabasıyla da değil! Bilimsel terminolojiyi, araştırmaları ve sonuçları ortaya koyarak. Evrimi tarihselliği içerisinde ele alarak. Toplumumuz, okuduğunu anlayıp ondan doğru bilgileri elde edecek kadar zekidir. Şu dergiyi elinde tutan birinin, boş polemiğe ihtiyacı yoktur. Dolu dolu bilgilere, gerçeklere, katı verilere ihtiyacı vardır.

Evrim ve beslenme

İnsan türünü diğer canlılardan ayırt eden en önemli özelliklerinin biri kuşkusuz beslenme rejimindeki çeşitliliktir. İnsan, omnivor (hepçil, hem etçil hem otçul) bir türdür. Dünyanın her yerine yayılmasına ve hemen hemen her coğrafyada yaşayabilmesine olanak sağlayan etkilerden biri de hiç kuşkusuz bu karmaşık beslenme alışkanlığında yatmaktadır. Kara ve deniz hayvanları, kuruyemiş, kök ve yumrular, hayvan yumurtaları, tahıl ürünleri, her türlü meyve-sebzeler, bal, süt ve süt ürünleri hatta bazen böcek bile yiyebilmektedir.