Evrim

İnsanın evrimine yolculuk

İki ayağı üzerinde hareket eden ancak insan olmayan primat atalarımız, bir noktadan sonra “insan özelliği” kazanmaya başlıyor. Bugüne kadarki bulgular, bu özelliğin yaklaşık 3,3 milyon yıl önce kazanıldığını ortaya koyuyor. O tarihlerde Kenya’dayız, Turkana adında bir göl var. Gölün yakınlarında, taştan aletler yapıp ihtiyaçlarımıza göre kullanmışız.

Eşeyselliğin evrimi

Eşeysellik canlıların en önemli evrensel özelliklerinden biridir. Basit bir hücreli canlıdan yüksek organizasyonlu birçok bitki ve hayvana kadar aynı türe ait farklı özellikli bireylerin arasında, zigot meydana getirildiğinde, ana ve baba kromozomlarının dağılımının yeniden düzenlenmesi ve daha sonra homolog kromozomlar arasında gen alışverişini sağlamak için gelişmiş biyolojik bir mekanizmadır. İlke olarak, bu değişim eşeylerin oluşumuyla başlamıştır. Biz genellikle eşeyselliği çoğalmayla aynı anlamda kullanırız; gerçekte çoğalma için eşeysellik gerekli değildir.

Yaşamın tarihini yazmak-1: Fosillerle geçmişe yolculuk

Bir gün aç bir aslan sürüsü yiyecek avına çıkmış. Az ileride yalnız başına dolaşan bir gergedan, dikkatlerini çekmiş. Dört aslan yavaşça yaklaşmaya başlamış. Sürü lideri hızlı davranıp gergedana arkadan saldırmış. Fakat biraz sonra bölgeye büyük bir gergedan sürüsü gelmiş. Bir tanesi boynuzuyla lider aslana saldırmış. Lider, hayatını kaybetmiş. Diğer üç aslansa kaçmış. Yarım saat kadar sonra kuvvetli bir fırtına başlamış. Fırtına o kadar güçlüymüş ki, tavşan gibi küçük hayvanları havaya savurmuş. Sulak alanlar taşmış, toprak ıslanmış. Çamurlar, yapraklar ve taş parçaları da havada uçuşmuş.

Çocuklar için evrim: Bilimler içinde evrim

Grip aşısı, evcilleştirme, hatta kanser tedavisiyle ilgili bazı çalışmalar, evrimle ilgilidir! Evrimi temel alan bilimlerin sayısı çok fazladır. Onlar sayesinde canlılığı, doğayı, maddelerin yapısını, bazı hastalıkların sebebini ve fazlasını öğrenebiliriz. Şimdi bu bilimlerin bir kısmını tanıyıp evrimle olan ilişkilerine bakalım.

Antropoloji

İnsan bilimi anlamına gelir bu kelime. Hayvanlar âleminin bir üyesi olan insan adındaki canlıyı, farklı yönlerden ele alır. Hem fiziksel yapımızı, hem de kültürümüzü inceler.

Canlıların temel taşlarının ortaya çıkışının öyküsü

Canlıların yapısına girecek ilk maddeler ne zaman ortaya çıktı?

Aslında dünyada neyi incelerseniz inceleyiniz, Bing-Bang’den başlayıp galaksileri, yıldızları ve onların içinde olan olayları anlatmazsanız, konu yarım kalmış olur. Her birinde bugünkü canlıların yapısına giren fiziksel ve kimyasal etmenleri ayrı ayrı anlatmak gerekiyor. Çünkü Newton Yasaları’na uyumlu ya da tabi olan canlıların evrimleşmesi, inorganik düzeyde aslında 13,7 milyar yıl önce başlamaktadır.

Evrimi keşfediyoruz!

Evrim hakkında çok sık duyabileceğimiz şeylerden biri de onun bir teori olduğudur. Öncelikle teori, Fransızca kökenli bir kelimedir ve Türkçesi kuramdır. Evrim, tıpkı dünyamızın Güneş etrafında dönmesi veya iki ayağımızın üstünde yürümemiz gibi doğanın bir gerçeğidir. Kuramlar, doğa yasalarının nasıl işlediğini açıklayan bilgiler toplamıdır. Evrimin nasıl gerçekleştiğini açıklayan bilgiler ise Evrim Kuramı olarak bilinir. Bunu aklınızda canlandırmak için futbol oyununu düşünebilirsiniz. Böyle bir oyun olduğu zaten bilinen bir şeydir, değişmez.