Bize Ulaşın

     

Kültür

16/05/2018

Burjuvazinin feodalizmi yere sermede kullandığı silahlar, şimdi burjuvazinin kendisine yönelmiş durumda… Marx’ın Komünist Partisi Manifestosu’ndan bu bölüm okunduğunda Fransız bayrağı önünde kamera

27/04/2018

Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler.

23/04/2018

Dinler öteden beri, saygı duydukları kişiliklerin kalıntılarını kutsal saymışlardır.

19/04/2018

"Kolomb’un Amerika’ya varışı, genel deyişle “keşfi”, insanlık tarihinin tartışmasız en önemli başlangıçlarından biridir.

Sayfalar