Historia 1923'ün "İnsanın Evrimi" sayısı çıktı

Historia 1923 "İnsanın Evrimi" sayısıyla raflardaki yerini aldı. Alanında uzman birçok akademisyenin katkı sağladığı çalışmanın sunuş yazısı ise şöyle:

İnsanın Evrimi: “Eşref-i Mahlûkât”tan “Homo Sapiens”e başlığını taşıyan be­şinci sayımızın dosya yazıları, iki kısma ayrıldı ve birinci kısımda Ergi Deniz ÖzsoyFerhat ÖzçepHüseyin ÖzelMehmet ElginÖmer Faik AnlıHamdi Bra­voErgun Türkcan ve Semih Koray’ın Evrim Kuramı’nın çeşitli yönlerine ilişkin makalelerine ve ikinci kısımda ise Harun ÇakanHasan AydınRemzi Demirİnan KalaycıoğullarıÇiğdem ÖzbayKudret EmiroğluOrhan Aybers ve Batu­han Akgündüz’ün Evrim Kuramı’nın Antik Çağ Yunan, Orta Çağ İslâm ve Yakın Çağ Osmanlı Tarihlerindeki yeriyle ilgili çalışmalarına yer verildi; böylece, konu hem sistematik hem de tarihsel yönleriyle sergilenmeye çalışıldı.

“Geçmişten Metinler” bölümü de, olduğu gibi evrime ilişkin Eski ve Yeni Türkçe Metinler’e tahsis edildi. Burada bulunan Ali Sedad’ın “Ecsâm-ı Âliyye”, Abdullah Cevdet’in “Kastamonu’da Kurûn-ı Vusta”, Edhem Necdet’in “Darwin’in Efkâr-ı Tekâmüliyyesi-Darwinizm”, H. G. Wells’in “Büyük Maymunlar, Yarı İn­sanlar ve İlk İnsanlar” ve İbrahim Temo’nun “Darwin Ellinci Ölüm Yıl Dönümü” adlı yazılarının ilgiyle okunacağını tahmin ediyoruz.

Dosya dışı yazılar bölümünde ise Sina Akşin’in “Neden Abdülhamit’ten Yana Değiliz?”, Ahmet Ünal’ın “Tarih Yazımı, Felsefe, Tarihî Mirasın Araştırıl­ması ve Paylaşılması ve Türkiye’deki Durum Üzerine Bir Deneme II”, Jiri Subrt’in “Tarih ve Sosyoloji: Tarihsel Sosyoloji Nedir?” başlıklı makalelerine yer verildi.

Bu sayımızın editörlüğünü üstlenen Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölü­mü Başkanı Sayın Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Remzi Demir’e ve birer makale ile katkıda bulunan bütün yazarlarımıza çok teşekkür ederiz.

Evrim