Boş

Toplam: 0,00 ₺

Dergiden

Bilgi özgürlüğü

Bilgi özgürlüğünü anlamadıkça akademik özgürlüğü anlamamız eksik kalır. Bilgi özgürlüğü bilgi edinme, bilgi yayma özgürlüğünden oluşmaz yalnızca. Bilgiyi araştırma, eleştirme, ulaştırma, tartışma, ifade etme özgürlüğünü de kapsayan çoğunlukla üzerinde yeterince durulmamış, düşünülmemiş bir kavramdır.

Evren rengarenktir

Başta büyük deneyci Michael Faraday (1791-1867) ve büyük matematiksel fizikçi James Clerk Maxwell’in (1831-1879) çalışmaları olmak üzere, 19. yüzyıl pek çok kuramsal ve deneysel çalışmaların sonucunda klasik elektromanyetik kuramın ortaya konulduğu yüzyıl olmuştur.

Aziz Nesin tarihi

1915 yılında, İstanbul Heybeliada’da doğan Aziz Nesin’in asıl adı Mehmet Nusret’tir. Mehmet Nusret, komşu teyzelerden birinin götürdüğü tiyatrodan çıktığında, daha farklı kavrar kalemini; oyun yazma denemelerine başlar, küçük yaşlardan itibaren. Geçimini bahçıvanlık yaparak sağlayan babası, oğlunun hafız olmasını istemektedir. On bir yaşındayken, Kuran’ı ezbere okumaya başlar. Ailesi, eğitimi konusunda fikir ayrılığı yaşamaktadır. Sonunda tartışmayı İkbal Hanım kazanır.

Doğamızda bulunan logaritmik ilişkiler ile doğrusallık tanımları üzerine tartışmalar

Canlıların dış dünyayı algılamada kullandıkları duyu organlarının çalışma prensipleri incelendiğinde, sıklıkla logaritma fonksiyonu karşımıza çıkmaktadır. Algılarımız ile gerçekteki değerler (sesin şiddeti, sıcaklık/soğukluk, koku, tad vb.) neden farklıdır? Yoksa farklı olmaları gerektiğinden dolayı zorunlu olarak kullanılmakta olan güzel bir çözümün eseri midir? Gelin logaritma konusundaki ikinci yazımızda, doğayı anlamada matematik dilini kullanarak, sorularımıza cevap arayalım.

Can devrimi olacak mı?

Biz insanlar taşıdığımız enerjiyle etrafımızda bir enerji alanı oluştururuz. Bu alana en az iki açıdan bakabiliriz: 1. Güç (iktidar alanı) 2. Can alanı. Güç alanı yaşamda kalmamıza katkı sunar. Bu alan, görünüşümüzün sanki görünmeyen özelliğidir. Güç alanımız zayıfsa ezik, kullanılan bir insan olma yatkınlığımız fazladır. Güçlüyse “karizmamızla” etkin, buyurgan, sözü dinlenir, saygın bir insan görünüşüne sahip olmaya çalışırız.

RSS - Dergiden beslemesine abone olun.