Boş

Toplam: 0,00 ₺

Kültür

15/06/2017

Londra’daki National Gallery müzesi bu baharda Michelangelo & Sebastian adında bir sergi açıyor. İki ismin şöhreti birbirinden farklı. Michelangelo’yu duymuşsunuzdur belki.

01/11/2016

Aile savaşları!

01/11/2016

Solo Piyano eserleri içinden ikinci örnek
Sevgili Bilim ve Ütopya okuyucuları,
Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

13/10/2016

Yakup Kadri’nin Ankara’sının çok sevdiğim ve doğruluğuna hayran olduğum baş taraflarını okurken içim burkulmuştu.”    Ahmet Hamdi Tanpınar (

10/10/2016

Sunuş
Sevgili Bilim ve Ütopya okuyucuları,
Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

06/06/2016

Rock müziğin ilk ortaya çıkışı Rhytm’n’Blues ve Country müziğin birleştiği 20.yy’ın ilk yarısında olmuştur.

01/04/2016

Aydınlanma’dan çok önce Sokrates’in zamanında, hatta ondan da önceki çağlardan beri, gerçeğin ifade edilmesi devrimci bir eylem olagelmiştir.

28/03/2016

Kraliçe I. Elizabeth’in 1558 yılında İngiltere’de tahta geçmesi ile başlayan dönem, ülkenin hem siyasi hem sanat tarihinde büyük öneme sahiptir.

08/02/2016

125 yıl önce Almanya’da doğan bir çocuk büyük bir müzikçi ve müzik eğitimcisi olacaktı.  Müziği seviyordu, müzik dünyasına girmiş, başarıdan başarıya koşmuştu.  Eğitmen oldu.  Çok öğrenci yetiştird

29/12/2015

Thomas More’u biçimlendiren felsefi, siyasi, toplumsal ve kültürel iklim 15. ve 16. yüzyıla damgasını vuran Hümanizm, Rönesans ve keşifler dönemiydi.

20/12/2015

Bilim ve teknoloji, içinde yapılageldiği ortamın her zaman bir parçası olmuştur ve bu ortam da

20/12/2015

İkinci Dünya Savaşı sonrası batı dünyasında anarşistlerin kaotik yıkıcılık temelinde ileri sürdükleri toplumsal analizler, Marksistlerin karamsarlığına ve umutsuzluğuna neden olan toplumsal iklim n

20/12/2015

Dünya’daki iklimsel şartların ana belirleyicileri içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi, çevre galaksiler ve Güneş’tir. İnsan bu noktada hiçliğe yakın bir etkiye sahiptir.

Sayfalar