Çiviyazısı

Konuşarak tedavi gerçeği

Bu sayımızda psikoloji-psikiyatri alanında gün geçtikçe daha sık başvurulan bir tedavi yöntemini kapağa taşıyoruz. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ilaç tedavisinin yanında bugün en çok kullanılan psikoterapi yöntemi. Bu yöntemin çatısı altında farklı tedavi çeşitleri de bulunuyor. Hemen söyleyelim.

Gizemli bir olgu: Bilinç

Bu sayımızda günlük yaşamda da sıkça kullandığımız fakat içeriği tam olarak bilinmeyen bilinç olgusunu kapağa taşıdık. Konu hakkında kapsamlı bir kitabı olan Prof. Dr. Tevfik Alıcı hocamızın editörlüğünde hazırlanan dosyanın dergimizin en seçkin sayılarından biri olacağını düşünüyoruz.

İnsan psikolojisi ve evrim

Bir tür olarak insanın ortaya çıkışının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Dünya üzerindeki serüvenimizde yerleşik hayata geçişimiz ise yaklaşık on bin yıl sadece. Bundan önceki süreçte vahşi doğada hayatta kalma ve neslini sürdürme mücadelesi veren atalarımızın bedeni ve beyni doğal koşullara göre şekilleniyor.

Sınıf mücadelesinin parçası olarak felsefe ve ideoloji

Sınıflı toplum esas olarak zor gücüne dayanarak egemenlik kurmanın bir devrimle aşılması demektir. Solcu ve ilerici saflarda bir efsane dolaşır. Buna göre insanlığın sınıflı topluma geçmeden, devletten önceki aşamaları adetâ bir cennettir. Bu cennette herkes kardeşçe yaşamakta, kimse kimseye dokunmamakta, barış ve huzur hüküm sürmektedir.