Türkiye’nin bilim portalı: bilimveutopya.com.tr

Yazan
Emrah Maraşo
Bilim ve Ütopya Genel Yayın Yönetmeni
Yazının Okunma Süresi
4 dakika

Bilim ve Ütopya 1993’teki kuruluşundan beri kendisi bilim ve aydınlanma hareketinin tavizsiz yaygınlaştırıcısı ve savunucusu olarak gördü. Dergimiz bu anlayışın merkezindedir ve öyle kalmaya devam edecektir. Deyim yerindeyse hareketimizin lokomotifi dergidir. Ancak bu gerçek, Bilim ve Ütopya’nın araçlarını çeşitlendirmesi önünde engel değildir. Tam tersine dergi doğurgandır. Yeni araçların ve olanakların önünü açan bir işlev görmektedir. Bugüne kadar yaptığımız sayısız etkinlik de bilimin sadece sayfalarımızdan değil, okurlarla ve henüz okurumuz olmayan vatandaşlarımızla doğrudan temas kurarak yayınlaştırılacağını göstermiştir.

Şimdi yeni bir aracımız daha var: bilimveutopya.com.tr
Diyebilirsiniz ki site zaten eskiden beri yok muydu? Evet, vardı ama internet sitemiz daha çok derginin tanıtımından ibaret bir işlev görüyordu. Artık böyle olmayacak.

Farkımız ne?
Ülkemizde nitelikli bilim içeriği sunan siteler var. Hepsini dostumuz olarak görüyoruz ve bütün bu çabalar birbirini besliyor. Eskiden beri de bunun altını çizdik ve yaklaşımımız da hep dostça oldu. Bilimin sesi ne kadar çok araçla çıkarsa ortak hedeflerimiz o kadar yakınlaşır ve bundan hepimiz kazançlı çıkarız. Dar değil geniş düşünmek, ufka doğru bakmak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak gerekir. Bu konuyu özellikle vurgulamamızın nedeni Bilim ve Ütopya’nın bencilce bir yaklaşım içinde olmadığının bir kez daha ilan edilmesidir.
Ancak biz söylediklerimizin yanında kendi çizgimize bağlı kalarak farklı bir pratik inşa ediyoruz. Bilimsel akademik çalışmanın içinde olan, esas olarak genç bilimcilere yaslanan ve onların özgün içeriklerine yer veren bir portalı adım adım geliştiriyoruz. Hayalci değiliz, ayaklarımızı yere basarak ilerleyeceğiz ancak Türkiye’nin bilim birikiminin zenginliğinin farkındayız. Öyle olduğu için kısa sürede 6 düzenli yazarımız oldu ve bu sayı bir ay içinde 10’a çıkacak.
Yazarlarımızın hepsi elbette dergimize de katkı verecek düzeydeler ve veriyorlar da. Ancak vurguladığımız nokta dergiden ayrı olarak değerli bilimcilerimizin bilimveutopya.com.tr’nin yazarları olduklarıdır.
Okurlarımız bu sayede ana gövde olarak derginin yanında portaldan da beslenme şansına sahip olacaklardır.

Katkı çağrısı
bilimveutopya.com.tr çeviri haberlerinin sayısını da artırma niyetindedir. Bunun için çeviri ekibini güçlendirecektir. Siz değerli okurlarımız arasında profesyonel olarak bilim içeriği çevirenler varsa bize ulaşmalarını rica ediyoruz. Gönüllü emeğine dayanan sitemizin yeni nitelikli katkılara ihtiyacı var.
Bunun yanında biz sadece çeviri habere dayanan bir yayın çizgisi izlemeyeceğiz. Dengeli bir şekilde yürüyeceğiz. Başta sabit yazarlarımız olmak üzere güncel ve tarihi nitelikteki bilimsel gelişmeleri, dönüm noktalarını, tartışmaları ülkemiz bilimcileri bilimveutopya.com.tr’de yazacaktır. Onlara da buradan çağrıda bulunuyoruz:

Türkiye’nin bilim portalı bilimveutopya.com.tr tıpkı dergi gibi size aittir, hepimizindir. Bizimle çalışmış olan yazarlarımız bu yaklaşımımızın ne kadar samimi olduğunu bilirler. Çünkü Bilim ve Ütopya özel çıkarın değil bilimi toplumla buluşturma felsefesine sahip olanların hareketidir. Bu hareket son derece güçlü olduğu için 25 yılı aşkın bir zamandır ayaktadır ve kökü derinlerdedir.

Şimdiki düzenli yazarlarımız Timur Karaçay, Sinem Serap, Furkan Semih Dündar, Sema Dalkılıç, Eliz Volkan ve Tansu Daylan.

Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Bu daha başlangıç!

Çiviyazısı
Etiketler
bilim
internet
bilim portalı