Astrofizik

Evren ve kayda değer büyüklüğümüz

İnsanoğlunun kendini üstün görme anlayışı, insanlığın ilk yıllarına kadar dayanıyor. Özellikle ergenlik döneminde insan kendini dünyanın merkezi zannediyor. Peki, gerçekten insan dünyanın merkezinde midir? Diyelim ki insan dünyanın merkezindeyse, dünya evrenin merkezinde midir? Bu yazıda evreni anlamaya çalışalım. Evren nasıl bir yer, asla tamamını anlayamayacağız. Kısmi şekilde anlatmaya çalışalım, tabii ki 21.

Bir benzetimin içinde miyiz?

İnsanlık hem merak duygusu hem de kendisinin ve evrenin varlığını sorgulama güdüsü ile çağlar boyunca doğayı anlamaya çabalamıştır. Yüzyıllar, binyıllar geçtikçe Dünya’da keşfedilmedik yer bırakmayan insanlık, bununla yetinmeyerek bir yandan atom altı ölçekleri anlamaya çalışmış, bir yandan da Evrenin bütününü en büyük ölçeklerde anlamlandırma çabalarını sürdürmüştür.