Bilim

İktisat, şiddet ve hız

Kriz içselleştirilememiş devinimlerin, dengelenememiş güçlerin nihayet patlaması değil midir? Bu haliyle kriz bastırılamayanın görünür olmasına, şiddetin belirginleşmesine denk düşecektir. Toplumsalın temel unsuru olarak da ekonomik düzeydeki kriz, iktisadın içselleştiremediği şiddetin zirvedeki görüntüsünü verecektir. Kriz, bu durumda şiddet üreten kötü, iktisadın bizzat ve kaçınılmaz bir şekilde kendi ürettiği mi olacaktır?

Virüsler ve evrim

Tüm canlılar ortak bir atadan geliyor. Yaşam çeşitlenip bugüne ulaşırken, bir tür dönüşüp diğer türü oluştururken, daha ilkel formlar kaybolmadı. Onlar da varlıklarını devam ettirdiler.

Dil ve renk algısı

İçinde yaşadığımız kültür, düşünce sistemimizi, dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl anlamlandırdığımızı etkiler mi? Konuştuğumuz dil ile düşüncelerimiz arasında bir ilişki var mı? Farklı dilleri konuşanlar farklı kalıplarda mı düşünürler? Biliş ve kültür arasında bir bağ var mı?