Farklı yaklaşımlarla Freud ve psikanaliz

Yazan
Emrah MARAŞO
Bilim ve Ütopya Genel Yayın Yönetmeni

2019’un ilk sayısında önemli bir tartışmayı gündeme getiriyoruz: Freud ve psikanaliz yöntemi. Kuşkusuz bu mesele sadece kapak dosyasını değil özel sayı boyutlarını da aşan bir niteliğe sahip. Çok yönlü, derinlikli ve ucu psikoloji-psikiyatri topluluğunda yeni tartışmalara açılacak denli önemli. Bilim ve Ütopya olarak bu sayımız bir çerçeve çizmesi ve yeni görüşlere, eleştirilere açık olması bakımından önem taşıyor. Bu nedenle açıkça ifade etmek isteriz ki dergimizin sayfaları bundan sonraki sayılarımızda da yeni yazılara açıktır. Hatta konuyla ilgili tartışma toplantılarının düzenlenmesi sadece uzmanlar bakımından değil hepimiz açısından son derece aydınlatıcı olacak ve gerçeği arama eylemimize ciddi katkılarda bulunacaktır.

Dosyamızda Dr. Ali Algın Köşkdere tedavi yöntemi olarak psikanalizi, ruhsal gelişim ve zihinsel yapı kuramını, yorumlama kaynağı ve anlama aracı olarak psikanalizi, benliğin işlevlerini hem kuramsal-tarihsel yanıyla hem de somut örneklerle anlatan bir yazı kaleme aldı.
Uzman Psikolojik Danışman Hande Kılınç Kunt bilinçdışı ve düşler arasındaki ilişkide psikanalizin işlevine değinen bir yazıyla bizlerle. İlgiyle okuyacaksınız.
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan’la yaptığımız söyleşi Freud’un serüvenine ve psikanalize eleştirel bir çerçeveden bakıyor. Kimi yerlerde Freud’un hakkını teslim ediyor kimi yerlerde psikanalizi köşeli ve net bir şekilde eleştiriyor. Doğan, yaklaşımını aynı zamanda insanın toplumsal bir varlık olmasına ve kapitalist üretim ilişkileri tarafından kuşatıldığı noktasına oturtuyor.
Rus düşünür ve dilbilimci Valentin Nikolayeviç Voloşinov’un geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında kaleme aldığı “Freudculuk – eleştirel bir taslak” adlı çalışması Freud’u ve psikanalizi burjuva toplumunun içinden geçtiği kriz çerçevesinde ele alıyor. Onu, varsıl sınıfın ideolojik kampına dâhil ederek yorumluyor ve bilimsel sosyalist bir eleştiri sunuyor.
Dosyamıza katkı sunan değerli akademisyenlere çok teşekkür ederiz!

Türkiye’nin bilim gündemi
Bilim ve Ütopya diğer bilim dergilerinden farklı olarak her zaman ülkemizin bilim gündemine özel bir önem verdi. Bunun yanında Türk bilim insanlarının katkıları Bilim ve Ütopya’nın yayın çizgisinin esasını oluşturdu. Günlük gazetelerin sansasyona dayalı “bilim” haberciliği veya haftalık bilim dergilerinin yaptığı gibi yüzeysel, çeviri derlemelerine dayanan bir veri yayıncılığı yapmadı. Başka aylık bilim dergilerinin yaptığı gibi popülizm uğruna içeriği feda etmedi ya da 10 yıl sonra da yapılacak kapaklar dergimizin önemli bir kalemini oluşturmadı. Merak edilen, az bilinen ve tartışılan konuları gündeme getirdik. Bilim tarihindeki önemli konuları ya da tarihsel şahsiyetleri bugüne ve geleceğe uzanan yanlarıyla okura sunduk. Sınırlarımızı zorlamaya ve dikkatinizi yeni alanlara çekmeye devam edeceğiz.
Ocak 2019 sayımızda da dosyamız dışında kapağa çıkardığımız bütün yazılar anlattığımız yönelimimizin billurlaşmış hâli gibi.
Arkeoloji dünyamızın duayen hocası Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’la yaptığımız söyleşide dikkatinizi Keban Uygarlık Projesi’ne çekiyoruz. Bu konu o kadar önemli ki bir zamanların moda deyişiyle ezberleri bozacak türden. Ayrıca müjdemizi verelim. Mehmet Özdoğan hocamız her ay söyleşileriyle dergimiz sayfalarında olacak. Kendisine katkıları için şimdiden teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Nurdan İnan yazısında kışkırtıcı bir soruya yanıt arıyor: Ülkemizde dinozor fosilleri var mı? Konuyu tartıştığı yazısını merakla okuyacağınıza eminiz.
Dr. İrem Aslan Seyhan “bizden matematikçi çıkmadı” diyen oryantalist önyargıyı çürüten bir yazı kaleme aldı. İlk bölümünü bu sayımızda yayınlıyoruz ve söz konusu görüşü dillendirenlere de sayfalarımızın açık olduğunu belirtiyoruz.
Arkeolog Nurdoğan K. Gülen Anadolu’nun bugünlere uzanan tarihsel derinliği çerçevesindeki bir konuyu önümüze koyuyor.
Prof. Dr. Erksin Savaş hocamız Anadolu’nun ilk beyin cerrahları yazısına bu sayıda da devam etti. İlk yazıyı okuyamayanlar da üzülmesin. Son derece ilginç bilgilerle tanışacaksınız.

Yeni yılın hepimize aydınlıklar getirmesini umuyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz!
 

Çiviyazısı
Etiketler
freud