Evrim karşıtlığı bilim düşmanlığıdır

Yazan
Bilim ve Ütopya
Yazının Okunma Süresi
3 dk.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın lise biyoloji müfredatında yaptığı değişikliklerle biyolojinin temel prensiplerinden saptırılması ve bilimsellikten uzak ifadelerin müfredata dâhil edilmesi kabul edilemez!

Bilim ve Ütopya dergisi olarak eğitimin, özellikle bilim eğitiminin, gerçekler ve kanıtlanmış bilimsel metotlar üzerine inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Müfredatın, çağdaş, laik ve bilimsel anlayış çerçevesinde, eleştirel düşünceyi ve sorgulamayı teşvik edecek şekilde düzenlenmesi kritik önem taşımaktadır.

Eğitim, gençlerimizi eleştirel düşünmeye, sorgulamaya ve bilimsel gerçekleri keşfetmeye teşvik etmelidir. Müfredat, tarihin tozlu sayfalarından çıkarılan, bilimsel geçerliliği olmayan kavramlarla değil, güncel ve doğrulanmış bilgilerle dolu olmalıdır.

Bilim ve Ütopya olarak, evrimin biyolojideki yerinin sadece bir teori değil, bilimsel bir kanun olarak kabul edildiğini vurgulamak isteriz. Evrim, yaşamın çeşitliliğini ve karmaşıklığını anlamamızı sağlayan temel bir ilkedir ve biyolojik bilimlerin omurgasını oluşturmaktadır. Evrim karşıtlığı bilim düşmanlığıdır. Gerçekleri eğip bükerek safsatalar ile insanların sağduyu mekanizmasını baltalamaya çalışanların amaçları bellidir.

Bilindiği üzere Türkiye’de evrim karşıtlığının merkezlerinden biri, yalan propaganda yoluyla kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve hukuk önünde de çeşitli suçlamalarla yargılanan Oktar grubu olmuştur. Bu grup, bilimsel olmayan dogmaları yayarak, evrimi ve bilimsel eğitimi hedef almakta, toplumumuzun bilimsel gerçeklere dayalı düşünme yeteneğini baltalamaktadır.

Bu yalnızca bir eğitim meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur; çünkü bilimden uzaklaşmak, toplumun ilerlemesini ve gelişimini engeller. Bu nedenle, herkesi, bilimsel eğitimin savunucusu olmaya ve bilim dışı girişimlere karşı koymaya davet ediyoruz. Birlikte, daha bilgili ve bilimsel bir gelecek için mücadele edelim.

Evrim
Etiketler
#evrim