Çin’de bulunan antik kafatası daha önce görülen hiçbir insana benzemiyor

Yazan
CARLY CASSELLA
Yazının Okunma Süresi
5 dk

Makale Berke Mustafa Berkil tarafından İngilizceden çevrilmiştir. Çalışma Journal of Human Evolution dergisinde yayımlandı. Kaynak: https://www.sciencealert.com/ancient-skull-found-in-china-is-unlike-any-human-seen-before

Uluslararası bir bilim ekibi, Çin’de daha önce bulunan hiçbir hominine benzemeyen eski bir insan fosili tanımladı. Ne Neandertalleri ne Denisovanlıları ne de bizi oluşturmak üzere ayrılan soylara benziyor ve insan soy ağacının mevcut versiyonunun başka bir dala ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

HLD 6 olarak adlandırılan ve henüz sınıflandırılmamış bu hominine ait çene, kafatası ve bacak kemikleri 2019 yılında Doğu Asya’daki Hualongdong’da keşfedildi. O zamandan bu yana Çin Bilimler Akademisi (CAS) uzmanları, kalıntıları bilinen bir soyla eşleştirmek için uğraştı.

Homininin yüzü, 750.000 yıl kadar önce Homo erectus’tan ayrılan modern insan soyuna benzer bir yapıya sahip. Ancak bireyin çenesinin olmaması, daha çok Asya’da 400.000 yıl önce Neandertallerden ayrılan soyu tükenmiş bir antik hominin türü olan Denisovan’a benziyor.

Çin’in Xi’an Jiaotong Üniversitesi, İngiltere’nin York Üniversitesi ve İspanya’nın Ulusal İnsan Evrimi Araştırma Merkezi’nden araştırmacılarla birlikte çalışan CAS araştırmacıları, tamamen yeni bir soy keşfettiklerini düşünüyorlar – bize modern insanları veren dal ile Denisovalılar gibi bölgedeki diğer antik homininleri veren dal arasında bir melez.

bilim ve ütopya, çinde bulunan antik kafatası
HLD 6’nın kafatası ve çeneleri (Wu ve ark., Journal of Human Evolution, 2023)

Tarihsel olarak, Çin’de bulunan Pleistosen dönemine ait pek çok hominin fosili herhangi bir soy hattına kolayca dâhil edilememiştir. Sonuç olarak, bu tür kalıntılar genellikle modern insanlığa giden düz bir yolda ara varyasyonlar olarak açıklanmaktadır; örneğin Homo sapien’in arkaik bir örneği veya Homo erectus’un gelişmiş bir formu olarak. Ancak bu oldukça doğrusal, basit yorum tartışmalıdır ve yaygın olarak kabul görmemektedir. Homo erectus, Endonezya’da yaklaşık 100.000 yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüş olsa da yakın zamanda Doğu Çin’de bulunan kalıntılar diğer daha modern hominin soylarıyla daha fazla benzerlik göstermektedir.

Daha önce, Avrupa ve Batı Asya’daki Neandertal kalıntıları üzerinde yapılan genom çalışmaları, Orta ve Geç Pleistosen’de yaşayan dördüncü bir hominin soyuna dair kanıtlar bulmuştu. Ancak bu kayıp grup fosil kayıtlarında hiçbir zaman resmî olarak tanımlanmamıştır. Belki de Çin’de bulunan son hominin kalıntıları bulmacanın eksik bir parçasıdır.

bilim ve ütopya
Avrasya’da 50.000 yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış olabilecek ilk insanların soy ağacı (Kay Prüfer ve diğerleri, Nature, 2014)

Analizin yazarları, fosilleşmiş çene ve kafatasının 12-13 yaşlarında bir insana ait olduğunu ve yüzünün modern insan benzeri özelliklere sahip olmasına rağmen, uzuvlar, kafatası kapağı ve çenenin “daha ilkel özellikleri yansıtıyor gibi göründüğünü” yazıyor.

Elde edilen sonuçlar modern insana giden yolu karmaşıklaştırıyor. Bu antik homininin fiziksel özelliklerinden oluşan mozaik, Asya’da üç soyun bir arada var olduğunu destekliyor: H. erectus soyu, Denisovan soyu ve bize “filogenetik olarak yakın” olan bu diğer soy.

Homo sapiens Çin’de yaklaşık 120.000 yıl önce ortaya çıktı, ancak bazı “modern” özelliklerimiz bundan çok daha önce burada varmış gibi görünüyor. H. sapiens ve Neandertallerin son ortak atası güneybatı Asya’da ortaya çıkmış ve daha sonra tüm kıtalara yayılmış olabilir.

Bu teorinin şimdi daha fazla arkeolojik araştırma ile doğrulanması gerekecek.

Evrim