Empatinin evrimi

Yazan
Bengi ÜK
Ege Üniversitesi Evrimsel Psikoloji Doktora Öğrencisi & Medipol Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Yazının Okunma Süresi
1 dakika

Empatinin ilk ortaya çıkışının, memelilerdeki ebeveyn bakımına bağlı olduğu düşünülmektedir. Memeli yavruları o kadar gelişmemiş ve annenin bakımına muhtaç halde dünyaya gelirler ki, süt, bağışıklık, termoregülasyon (vücut sıcaklığını düzenleme) ve yırtıcılardan korunma gibi konularda tamamen annelerine bağımlıdırlar. Annenin herhangi bir başarısızlığı veya yavrularının ihtiyaçlarına tepki vermemesi, yavruların ölmesine neden olabilir. Bu nedenle, memelilerdeki annelerin, bebeklerinin duygusal durumlarına son derece duyarlı olmaları şaşırtıcı değildir. Empatinin memelilerde ebeveyn bakımından evrimleşmesi fikrini destekleyen bir bulgu cinsiyetler arası empati seviyesi farklılığı olabilir. Literatürde, çocukluk çağlarından itibaren kız çocuklarının, erkek çocuklarına kıyasla daha fazla empati yapabildiği ve diğerlerine karşı daha nazik, düşünceli davrandığı gösterilmiştir.
..."

Kasım sayımız Enpatinin İşaretleri'nde!

Dergiden
Etiketler
empatinin işaretleri
Bilim ve Ütopya