Bize Ulaşın

     

Dergiden

18/07/2018

İnsanın 0’ı keşfi modern matematik ve bilimde bir dönüm noktası şüphesiz. Ama “hiçliği” rakamla ifade eden tek tür biz değiliz. Papağanlar, maymunlar sıfır kavramını kavrayabiliyor.

17/07/2018

Önümüzdeki on yıllar; insanlığın daha sık Dünya’nın dışına çıkacağı, daha uzun süreler Dünya dışında kalacağı ve belki de Dünya dışında kalıcı yerleşimlerde yaşamını sürdüreceği bir dönem olaca

15/07/2018

Canı bozuk insanlar, inançlarını, o inançların yöneldiği hayatın anlamına ilişkin canı güçlü kılacak değerleri yaşayamazlar.

12/07/2018

Bilim ve Ütopya’nın Şubat 2018 sayısında “Dönen Dünya Varsayımı” adlı yazımızda Kopernik’in kurmuş olduğu Güneş Merkezli Kuram’dan, Nisan 2018 sayısında “Kopernik’in Öncüleri Müslüman Astr

Sayfalar