Evrimin evrim dışı kanıtları

Yazan
Prof. Dr. Tamer Kaya
Yazının Okunma Süresi
3 dakika

 

 
"En büyük cahillik, hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir şeyi reddetmektir. Bugün evrimin reddi konusunda da durum buna benzemiyor mu? Bilimsel temellere dayandırmaksızın başka gerekçelerle evrimin açıkça reddedildiğine dair örnekler aynı bunu hatırlatıyor. Ne dersiniz, bu durum insanın rasyonel bir bilgi etrafında değil de yaygın kabul edilen söylemlerin peşinde olduğunu göstermiyor mu? Evrimi kabul etmenin, mevcut durumu inkâr ederek ait olunan kabileye isyan etmek anlamı taşıdığı açık olarak görülüyor. Bu da evrimin reddinin yine evrimsel bir temele dayandığını gösteriyor. Sosyal grup bağlılığı insan için çok uzun bir süre yaşamsal bir özellikti. Gruba ya da kabileye karşı çıkmak, yalnız kalmanın getirdiği zorluklar ve grubun hiddeti nedeniyle, çoğu zaman yaşamı tehdit eden bir durumdu. Bugün de bu derin içgüdüye sahibiz. Bu da bize rasyonel bir gerekçeye dayandırmadan evrimin reddedilmekte olduğunu gösteriyor. Başka evrim dışı kanıtlar da var.

Bir sözün doğruluğu kadar onu söyleyenin güvenilirliği de önemlidir. Evrim kuramını bilimsel bir irdeleme ile doğrulamakta zorlanıyorsanız kuramı ortaya koyan Darwin’in kişisel özelliklerine ve yaşamına bakabilirsiniz. Kilise eğitimi almış ve eğitimini başarılı olarak tamamlamış olan Darwin’in doğaya olan derin ilgi ve merakı onu bambaşka bir noktaya taşıdı. Temel eğitim aldığı alanda hocaları ve mevcut eğitim sistemi tarafından yapılan açıklamalar yerine cevap bekleyen sorularla ilgilendi. Doğada araştırmaya değer bulunan birçok şey onu cezbediyordu. Kilise eğitimi almış olması bir yandan onun doğa bilimleri konusunda ilerlemesini mümkün kılarken diğer yandan geldiği noktada sessiz kalmasının da nedeni olmuştu. Anglikan Kilisesi baskıcı ve güçlü idi, kilise eğitimi aldığı hocaları bu konuda katı bir tutum sergiliyordu. Diğer yandan eşi Emma’nın dini bağlılığı yüksekti. Ancak Darwin buluşundan emindi. Kanıtlarını daha kabul edilebilir hale getirebilmek ve saygınlığını arttırabilmek için yirmi yıl gibi uzun bir süre bekledi.
..."

 
Tamamı Eylül sayımız UYKU'da!
Dergiden
Etiketler
evrim
evrim teorisi
uyku
rüya
eylül
uyku bozukluğu
bilim
Bilim ve Ütopya