Çiviyazısı

Aşka değinmeler

Başa, daha yüksek bir anlamla ilk öğeye döneriz: Ama artık ben ilk hâlim değilimdir. Kul Himmet’in, kusurumu gördüm kendi özümden demesince, aşkı gördüm kendi özümden ama sevdiğimin özünde unuttuktan sonra daha yüksek bir anlamda bularak gördüm.

Savaş nasıl okunmalı

Savaşın nasıl ele alındığı önemli bir konudur ve bugün olduğu kadar geleceğin de yolunu çizmektedir. Savaşın antropolojisi, bu açıdan, haklı savaşların üzerini örten anlayışların ve dayatmaların da eleştirisidir.

Tarihte tıbbın rolü

Tıp tarihi, tıbbın teorik ve pratik teknikleriyle sınırlı değildir. Çünkü hastalıklar, hastalıkları teşhis yöntemleri ve hastalıklara karşı geliştirilen önlemler, toplumların tarihini değiştiren etkenleri de içeriyor.

Zaman tükeniyor mu

Kendi çıkarlarını düşünmek, kapitalist toplumda insan davranışlarının özelliklerindendir. Fakat bugünkü dünyada bireysel çıkarlar sadece maddi servet birikimleri ile tanımlanmaktadır. Yapılması gereken şey, bireysel çıkarların toplumun çoğunluğunun ve daha önemlisi gezegenin çıkarlarıyla eş doğrultuda olması gerektiği anlayışını yaygınlaştırmaktır. Tom Bender’in şu sözü dikkate değerdir: “Değerler, gerçekten var olmamıza temel oluşturacak duyguların, eğilimlerin, eylemlerin ve ilişkilerin tanımı olan hayatta kalma bilgeliğinin karmaşık ve özlü hazinesidir.”

Doğa, kentler, ütopyalar

John Berger, sanatın insanı doğadan daha güvenilir bir karşılık bulma umudu içinde gösterdiğini yazmıştı. Doğayı güvenilir bulmadığını anlıyoruz. İnsanın ise güvenilir bir karşılık bulma umuduna ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Sanat, belki tam da bu yüzden, yani doğadan daha güvenilir bir karşılık bulma umudunun gereği olarak sadece doğayı taklit etmekle yetinemezdi. Nitekim yetinmedi ve yaratılmış bir şeyleri de taklit etti. Doğanın insana sunduğu o bir anlık umudu çoğalttı, doğruladı ve toplumsallaştırdı. Berger meseleye bu denli yalın bakıyor. Yalın ve anlaşılır.

Sağlığa bütüncül yaklaşım: Tek Sağlık

COVİD-19 salgını dünyaya, insan sağlığının artık karar vericilerin tek birincil hedefi olamayacağını, ancak insanların, diğer hayvanların, bitkilerin ve çevrenin sağlığının önemini kabul ederek, bunların mikroplarla birbirine bağlı, birbirine bağlantılı olduğunu, sağlığı bir sistem olarak ele almamız gerektiğini açıkça gösterdi.

-Ilaira Capua, DVM PhD