travma

Gruplar ve Sosyal Etkileşim-I: “Bana arkadaşının güçlü yanlarını söyle, sana seninkini anlatayım”

Ruhsal travmanın ve travma terapilerinin doğasından Bilim ve Ütopya’daki önceki yazılarımızda biraz bahsetmiştik. Şimdi bu yazıda özellikle toplumla, grupla ve ötekilerle iletişimin ve etkileşimin ruh sağlığımız üzerinde etkilerinden bahsetmeye çalışacağım.

Bazı insanlar bağımlılığa daha mı yatkındır?

Bir noktaya kadar, evet. Psikologlar insanları bağımlılığa daha açık hale getiren birkaç karakteristik özellik tanımlamışlar. Bağımlı kişilik olarak tanımlanan bu durum, kişiyi belli davranışlara itiyor.

Bunlardan ilki dürtüsellik, bireyin sonuçları düşünmeden davranması. Bir diğeriyse heyecan arama hali, stresi kontrol edememe ve soyutlanmışlık hissi. Hemen herkes hayatlarının bir döneminde bu duyguları tecrübe eder; fakat bağımlı kişiliğe sahip olanlar kadar yoğun değil. Bu bireyler saydığımız hisleri oldukça yoğun yaşıyorlar.