Hegel, yeniden

Yazan
Emrah MARAŞO
Bilim ve Ütopya Genel Yayın Yönetmeni
Yazının Okunma Süresi
2 dakika

Dergimizin tümünü büyük filozof Hegel’e ayırdık. Hegel’i merak eden ve öğrenmek isteyen okur için bir giriş ve kılavuz niteliğinde bir sayı olmasının yanında Hegel tartışmalarında bir iddiayı temsil etmesi bakımından da kalıcı bir işe imza attığımızı düşünüyoruz. Hegel’in felsefeyi bilimselleştirmesi olarak diyalektiği geliştirmesini ve bunun hangi anlama geldiğini, Hegel’in tarihsel ve toplumsal bir çerçevede ifade ettiği özgürlük anlayışını ve onun kendi çağında Fransız Devrimi ve siyah kölelerin Jakoben isyanı olan Haiti Devriminden yana aldığı tutumu, Hegel’in sistemini, liberallerin özgürlük tezlerine karşı devlet, toplum ve birey arasındaki ilişkideki gerçekçi tavrını, doğa bilimine yaklaşımını, çağdaşlarının gözünden nasıl değerlendirildiğini bu sayımızda okuyacaksınız.
Hegel bugün neden önemli?
Dünyanın yol ayrımına doğru gittiği bir dönemde insanlığın sorunlarına hangi felsefi yaklaşımla ve yöntemle yanıt vereceğimiz açısından önemli Hegel çünkü yol ayrımı diye ifade ettiğimiz olgu hayatın bütün alanlarda yaşanıyor. ABD’nin haraç sisteminin farklı araçlarla ayakta kalmaya çalıştığı, enerji krizinden başlamak üzere, konut ve gıda krizi gibi en temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlüklerin ortaya çıkacağı ve özellikle emekçiler açısından hayat pahalılığının olağanüstü artacağı bir döneme giriyorken felsefenin hala metafizik, muhafazakar, aristokrat filozoflarla ve postmodern-postyapısalcıların ayet yerine konulan ve kimlik siyasetinin değirmenine su taşıyan dogmalarıyla uğraşması düşüncenin ve akademinin nasıl bir kriz ve tutsaklık içinde olduğunu gösteriyor. Üstelik yayın dünyasının ağırlıklı kesimi de o cephede yer alıyor ve farklı, eleştirel değerlendirmelerin önü kesiliyor. Bilim ve Ütopya olarak her türlü gerici felsefe ve neoliberalizmin fikri ayağı postmodernizmle yaptığımız hesaplaşma sayıları bu bakımdan aklı, bilimi, aydınlanmayı ve devrimi savunan bir konumu temsil ediyor. Biz onların deyimiyle “büyük anlatılar”ın safındayız ve öyle olmayı da sürdüreceğiz. Bu bakımdan Hegel’in özgürlük felsefesi felsefenin kendisini özgürleştirmesinin yanında emperyalizmin baskısı ve saldırısı altında olan ülkelerin özgürleşmesinden başlamak üzere milletlerin, emekçilerin ve insanın özgürleşmesinin öncü aydınlarına büyük olanaklar sunmaktadır. Zaten bilimsel sosyalizmin ana kaynaklarından birinin Hegel’in diyalektiği olması da bu gerçeğin en önemli kanıtlarından biridir. Lenin’in Birinci Dünya Savaşı yıllarında Hegel’in diyalektiğini geniş bir şekilde incelemesi ve üzerinde çalışması, emperyalizm çağında devrim teorisini oluştururken bu teoriyi besleyen en önemli felsefi kaynaklardan birinin, belki de birincisinin Hegel olması özellikle not edilmesi gereken bir gerçektir. Geçmiş yıllarda yaptığımız Ütopik Sosyalizm ve Feuerbach sayılarımızla Marksizmin temellerini geniş bir şekilde işlemiştik. Şimdi Hegel sayımızla birlikte zinciri tamamlıyoruz. 
Sayımız Hegel’in ölümünün 190. yılında çıkıyor. Bu vesileyle değerli filozofu saygıyla anıyoruz.
Sayımızın editörlüğünü Prof. Dr. Doğan Göçmen hocamız yaptı. Doğan hoca geçen ay emeğinin önemli bir bölümünü bu işe ayırdı. Kendisine minnettarız ve çok teşekkür ederiz. Katkı sunan değerli yazarlara da ayrıca teşekkür ederiz.
Zor zamanlarda bilim
Döviz kurunun sürekli artması maalesef ona bağlı olan kağıt fiyatlarını ve diğer maliyetleri de olağanüstü şekilde artırıyor. Bu durumu okurlarımıza yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz ancak dövizde yaşanan son tırmanıştan sonra dayanma sınırımızı aştık. Önümüzdeki aydan itibaren dergimizin fiyatını artırmak zorundayız. Sadece artan maliyet kadar bir artış yapacağız ve asla ötesine geçmeyeceğiz. Bilim ve Ütopya siz değerli okurlarımızın katkısı ve özverisiyle ayakta kaldı, hele zor zamanlarda bu dergiye hepimizin ihtiyacı var. Biz de “hepimize” kendimizi katıyoruz çünkü yaparken pek çok şey öğreniyoruz. Sizden ricamız olanaklarınız ölçüsünde bizi desteklemeniz. Abone olarak, dergi setlerimizden alarak, Bilim ve Ütopya Kooperatifine maddi destekte bulunarak güç vermeniz. Dergimize ulaşmanız, telefon etmeniz ve ya da e-posta atmanız yeterli. Bu günleri dayanışmayla atlatacağız.
Mutlu bir ay dileriz.

Çiviyazısı
Etiketler
hegel
aydınlanma
felsefe
devrim