Çevre

Doğal Süreçler Açısından İklim Değişikliği

1. İklim Nedir?

İklim; sıcaklık, nem, rüzgar, yağış gibi meteorolojik hadiselerin uzun yıllara ait ortalama halidir. Bu açıdan, atmosferin kısa zamanlı durumunu ifade eden “hava durumu” tanımından farklıdır. Uzun yılları kapsayan ortalamalardan kasıt en az 3 haneli sayıları ifade eden sürelerdir.

İKLİM METEOROLOJİK HADİSELERİN UZUN SÜRELİ ORTALAMASIDIR.

2. İklim Değişikliği Nedir?