kemalizm

Şerif Mardin’de Kemalizm ve din sorunu

1950’li yıllardan beri eser vermekte olan Şerif Mardin, önce Bediüzzaman Said Nursi Olayı adlı kitabının yarattığı etki ve tartışmalardan dolayı 1990’larda, ardından mahalle baskısı kavramını ortaya atmasından dolayı 2000’li yıllarda kamuoyunun gündemine gelmiş ve geniş kesimlerince tanınmış bir sosyal bilimciydi. Bu nedenle ölümünün ardından gazetelerde bir dizi değerlendirme yazısı kaleme alındı. Ancak bu tür yazılar ya genel bir karşıtlık ya da tarafgirliğin yeniden olumlanması ya da yazarların Şerif Mardin ile kişisel ilişkilerinden kalan izlenimlerin aktarılması düzeyinde kaldılar.

Cumhuriyet toplumu nasıl inşa etti?

"Daha Osmanlı döneminde Darwin üzerine kitaplar yayınlanmaya başladı. Ama Türkiye'de Darwin 'altın çağı'nı 30'lu yıllarda yaşadı. Hemen hemen tüm ders kitapları Darwin'i baş tacı etti. Okullarda 'hayat zinciri',  yani insanın tek hücreli bir varlıktan bugünkü konumuna gelişimine yer verdi. Tanrının insan zekasının ürünü olduğu savunuldu;  dinin toplumbilimsel bağlamda doğuş nedenleri işlendi. 1938'i kültür devriminin sonu olarak nitelendiriyoruz. Çünkü bu denli radikal çıkışlar Atatürk'ün ölümüyle birlikte son buldu. 1938 sonrası artık Darwin üstün konumunu yitirdi.