Klasik Batı Müziği Defteri

Sunuş Sevgili Bilim ve Ütopya okuyucuları, Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Klasik Batı Müziği dinleyicisi olmak, emek ve çaba isteyen bir süreçtir. Birey, örneğin bir ay gibi çok kısa bir sürede Klasik Batı Müziği dinleyicisi olamaz. Çok daha uzun bir süre gerekecektir Klasik Batı Müziği dinleyicisi olmak için. Öncelikle bireyin kendisi bunu isteyecektir. Sonraki aşamada ise Klasik Batı Müziği’ni tanımak amacıyla gereken bilgileri kazanmak için edineceği kitapları almalıdır. Bu kitapları aldıktan ve okumaya başladıktan sonra, yapmış olduğu okumaların netleşmesi adına dinlemeye başlayacağı müzik eserlerinin ses kaynaklarını bulmalıdır. Ayrıca, çeşitli Klasik Batı Müziği video kayıtlarını bulmalı ve izlemelidir. Bunun için de en yaygın kaynak YouTube web sayfasıdır. Dergimizde bir köşe oluşturmaya başlıyoruz ve bireyin “Klasik Batı Müziği dinleyicisi” olması adına ihtiyaç duyacağı “yol gösterici olma” özelliğini bu köşenin temel yapısı haline getirmeye çalışıyoruz… Sizlere bu köşede verecek olduğumuz bilgilerin yanı sıra Klasik Batı Müziği alanında hazırlanmış olan kitap önerilerini, Türkiye’deki web sayfalarını ve dünyadan örnekler de vererek iletmeye çalışacağız. Türk Dil Kurumu’nun web sayfasından yapılacak bir aramada “klasik” kelimesinin anlamını aradığımızda karşımıza şu sonuçlar çıkıyor:

  1. Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser,
  2. XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan,
  3. Alışılmış,
  4. Sanatta kuralcı,
  5. Kökleşik,
  6. Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser,
  7. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan.

Bu ifadeler içerisinde birinci ve ikinci maddelerdeki anlamlar bizim alanımızla bağlantılı tanımlardır. “Batı Müziği” teriminin başına “Klasik” kelimesini yerleştirmemizin nedeni, çok uzun zaman önce (yaklaşık 200 yıl önce gibi...) üretilmiş bir müzik eserinin değerinden bir şey yitirmemiş ve yitirmeyecek olmasıdır. “Batı Müziği” teriminin kullanılmasının nedeni ise Avrupa şehirlerinin bu müziğin doğmasında ve gelişmesinde önemli merkezlere sahip olmasıdır. Kitap önerilerimiz Ahmet Say’ın Müzik Ansiklopedisi Yayınları içinde çıkmış olan Müzik Tarihi kitabı son derece yol gösterici bir kaynak olarak tarafımızdan önerilmektedir. Bu kitap, yıllar boyunca elimizden düşürmememiz gereken bir kitaptır. Ancak bu kitabın, Idefix ve benzeri kitap satışı yapan web sayfalarında tükenmiş olduğu görülmüştür. Müzik Ansiklopedisi Yayınları umarız yakın bir zamanda bu kitabın yeni baskısını yapar. Ancak, size iki ayrı kitap önerebilirim. Bunlardan birincisi Ozan Tunca’nın 60 Dakikada Klasik Müzik kitabı ve İlke Boran ve Kıvılcım Yıldız Şenürkmez’in Kültürel Tarih Işığında Çoksesli Batı Müziği kitabıdır. Bu kitapları Müzik Kitapları web sayfasından çevrimiçi ortamdan edinebilirsiniz. Sizlere aşağıda bu kitapların ağ bağlantı adreslerini veriyoruz. 60 Dakikada Klasik Müzik: http://www.muzikkitaplari.com/60-dakikada-klasik-muzik Kültürel Tarih Işığında Çoksesli Batı Müziği: http://www.muzikkitaplari.com/kulturel-tarih-isiginda-cok-sesli-bati-muzigi Umarım bu köşe sizlere faydalı olur. Bilgi 1 - Solo Piyano eserleri arasından ilk örnek Bir konserde sadece tek bir çalgının yer aldığını görebileceğimiz gibi, birden fazla çalgının yer aldığını da görebiliriz. Klasik Batı Müziği içinde birbirinden farklı sayıdaki çalgılara farklı sıfatlar verilir. Örneğin tek bir çalgının yer aldığı bir eseri dinlemekte isek başına “yalnız, tek başına” anlamına gelen İtalyanca terim “solo” eklenir. Eğer iki çalgı için bestelenmiş bir eseri dinliyor isek “ikili” anlamına gelen “duo” türünde bir eseri dinliyoruz demektir. Başlangıç olarak sizlere “Solo Piyano” çalgısı için yazılmış olan tek bir örnekten bahsedeceğiz. Gelecek bölümlerimizde solo piyano türü örneklemesine devam edeceğiz. Örnek eserimiz Robert Schumann’ın Gençlik Albümü başlıklı eseridir. Bu eserin yazılmasındaki temel amaç, piyano eğitimi alan Konservatuvar öğrencilerinin çalışacakları, kısa süren parçaların müzik dağarına kazandırılmasıdır. Bu eser dünyadaki tüm Konservatuvar ve benzeri eğitimi veren müzik okullarında eğitim alan piyano öğrencileri tarafından öğretmenleri eşliğinde çalışılmakta ve çeşitli konserlerde de dinleyici-izleyiciye sunulmaktadır. Elbette Klasik Batı Müziği dağarında solo piyano için yazılmış pek çok eser vardır. Eserlerin başlığı Impromptu (doğaçlama yapısında), Ballade (hikayeli şiir), Etude (çalışma parçası) gibi farklı isimler taşıyor olsalar da bu eserler sadece piyano çalgısı için bestelenmiştir ve birbirinden farklı duyguların ve çalışma amaçlarının başlıklarını taşımaktadırlar. Bu bilgi köşeciklerinde sizlere solo piyano eserleri konusunda bilgiler aktarılmaya devam edilecektir. Prof. Server Acim’in İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu-Klasik Müzik kanalında 2014 yılında hazırlamaya başladığı bir radyo programı vardır. Programın adı “Klasik Batı Müziği’nde Türler, Biçimler ve Besteciler” adını taşımaktadır. Bu programın birinci ve ikinci bölümünde “solo piyano” türü anlatılmış ve teknik detaylar aktarılmıştır. Bu iki bölümde Robert Schumann’ın Gençlik Albümü başlıklı eseri sunulmuştur. Eserini dinletecek olduğum besteci hakkındaki detaylı bilgilere aşağıda vermekte olduğum linkten ulaşabiliriz. Robert Schumann’ın Vikipedia sayfası’nın linki şöyledir: https://tr.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann Bu iki programı dinleyebilecek olduğunuz web sayfamın adresi ise şöyledir: https://acimanasayfa.wordpress.com/kbb-muziginde-tbb/ Yukarıda vermiş olduğum ağ bağlantısında 10 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan “Program 1” ve 17 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan “Program 2”yi dinleyerek Robert Schumann’ın Gençlik Albümü’nde yer alan parçaları dinlemiş olacaksınız. Görüş, eleştiri ve düşüncelerinizi serveracim@gmail.com e-posta adresime iletebilirsiniz. Yeni Klasik Batı Müziği bilgilerinde buluşmak üzere hoşçakalın. Prof. Server ACİM İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Müzik
Etiketler
bilim ve ütopya
klasik batı müziği
server acim