Kentsel Planlama ve Hukuk

Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Ders İçeriği: Kentsel planlama ve uygulamasının yargısal denetimindeki esaslar, kamusal bir düzenleme aracı olarak kentsel planlamanın seçeneklerini belirlemektedir. Hukuk alanının temel kavramları, kentsel planlamanın temel kavram ve sorunsallarıyla ilişkilidir. Özel mülkiyete dayalı bir toplumsal ilişkiler düzeninde kentsel planlama kamusal yararlar alanı ile ilişkilidir; bununla birlikte verili özel mülkiyet ilişkilerinin ve hukuksal düzeninin belirlemeleri ve sınırlamaları altındadır. Kentsel planlama bu belirlenmeler ve sınırlamalar altında kamusal yararlara yönelik bir düzenleme aracıdır.

Ders programı:

DERS 1 1) Kentsel planlama nedir?

2) Hukuk kurallarının özelliği

DERS 2

3) Kentsel planlama, Kamu Hukuku ve Yönetim Hukuku 4) İmar Hukuku ve mülkiyet hakkı

DERS 3

5) Mülkiyet hakkı ve kamu yararı

6) Kentsel planlama ve yargısal denetim süreci

1 Seminer, 3 Hafta Sonu Dersi(Cumartesi)

24 Eylül, 1 Ekim ve 8 Ekim

Ders Saati: 10:00 – 11:30

Kontenjanlarımız sınırlıdır. Her ders Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Herhangi bir semineri tamamlayan katılımcılara imzalı dijital Katılım Belgesi verilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:

Tel: 0312 418 52 64

WhatsApp Hattı: 0539 844 01 19 e-posta: bilimveutopya@gmail.com

Etkinlik Tarihi