fransız devrimi

Fransız Devrimi ve Rus Devrimi

Rus Devrimi’nin dördüncü yıl dönümündeyiz. Kim derdi ki Devrim böyle başarılı olsun! Fransız Devrimi tam on yıl sürmüştü. Bonapart, kendi hırsları adına ancien régime’in(1) idari kurumlarının çoğunu tekrar hayata geçirerek devrimi bir süreliğine durdurabilmişti; ancak yine de, devrimde kazanılan eşit yurttaşlık, ulusal malların(2) geri satışının engellenmesi, senyörlüğün kökünden kazınması gibi sosyal hakları korumak ve garanti altına almak durumunda kalmıştı. Restorasyon döneminde bile, imtiyazlarından arındırılan bu sınıfa haklarını geri vermeye kimse cüret edemedi.

Sivil toplum, Jakobenler ve devrim

Prof. Dr. Taner TİMUR

Jakobenler, aydınlanma düşüncesinin henüz dar bir elitin sınırlarını aşmadığı köylü bir toplumda, özgürlük ve özellikle eşitlik ilkesini geniş kitlelere yaymışlardır. Onlar sayesinde aristokratik ünvanlar kalkmış ve “vatandaş” sözcüğü genel hitap biçimi halini almıştır. Yine onlar sayesinde rejimin ancak cumhuriyet olabileceği fikri bir “ulusal uzlaşma”(consensus) halini almıştır.

Anti-Jakoben terör

Büyük Fransız Devrimi ve Kadınlar

Alp Hamuroğlu

"Aslan yüreklidir her kadınımız,

Kralla konuşmaya gittiğimizde

İzin vermez, saldırırlarsa bize

Biliriz yiğitçe karşı koymayı,

Yoktur erkeklerden farklı yanımız."

                                                   
                                                    Kenar Mahalle Kadınlarının Saray’a Yürüyüşü (1)