postmodernizm

Postmodernite ve sanat

Batı’da din taassubu altında geçen ortaçağ karanlığından çıkış, Rönesans, Reform ve Aydınlanma süreçleri ile olmuştur. Ortaçağ sonlarında Yeniden Doğuş (Rönesans) hareketi ile Antik Yunan’daki gibi insanı merkeze koyan (antroposentrik) anlayış, çok çektiği ruhban sınıfının yetkilerini kısıtlayarak (Reform) özgürleşmiş ve en sonunda aklın ve bilimin öncülüğünü rehber edinmiştir. 18.