Evren

Evren ve kayda değer büyüklüğümüz

İnsanoğlunun kendini üstün görme anlayışı, insanlığın ilk yıllarına kadar dayanıyor. Özellikle ergenlik döneminde insan kendini dünyanın merkezi zannediyor. Peki, gerçekten insan dünyanın merkezinde midir? Diyelim ki insan dünyanın merkezindeyse, dünya evrenin merkezinde midir? Bu yazıda evreni anlamaya çalışalım. Evren nasıl bir yer, asla tamamını anlayamayacağız. Kısmi şekilde anlatmaya çalışalım, tabii ki 21.

Evren rengarenktir

Başta büyük deneyci Michael Faraday (1791-1867) ve büyük matematiksel fizikçi James Clerk Maxwell’in (1831-1879) çalışmaları olmak üzere, 19. yüzyıl pek çok kuramsal ve deneysel çalışmaların sonucunda klasik elektromanyetik kuramın ortaya konulduğu yüzyıl olmuştur.