fizik

Kopenhag yorumuna bir alternatif: Bohm Mekaniği

Kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumu, Dünya’nın her tarafındaki üniversitelerdeki kuantum mekaniği derslerinde öğretilen genel kabul görmüş bir yorumdur. Bu yoruma göre parçacıkların konumu ve hızı belirli bir anda bilinemez. Heisenberg belirsizlik ilkesi bunu ifade eder. Bu belirsizlik ilkesine göre konum ne kadar iyi bilinirse hız o kadar kötü, hız ne kadar iyi bilinirse de konum o kadar kötü bir hassasiyetle bilinebilir.

Kuantum kütleçekimine giriş

Kuantum kuramı, atomu ve atom altı parçacıkları anlamak için; genel görelilik kuramıysa kara delikleri anlamak için gayet iyi. Fizikte son on yılların problemi ise bu iki kuramı birleştirebilmek. Bu birleşmeye kara deliklerin kuantum yapısını anlama yolunda çok ihtiyaç duyuluyor.