Astronomi

Mars’tan gelen yeni haberler

NASA tarafından Mars’la ilgili 7 Haziran’da yapılan basın açıklaması büyük ilgiyle karşılandı. Acaba yeni bulgular neden bu kadar heyecan vericiydi?

7 Haziran 2018’de NASA tarafından yapılan basın açıklaması tekrar dikkatleri komşumuz Mars üzerine çekmeyi başardı. Bu açıklamada iki önemli bulgudan bahsedilmekteydi: Mars’ın tortul kayaçlarında yaklaşık üç milyar yıllık geçmişe sahip organik moleküllerin varlığının ortaya çıkarılması ve Mars atmosferinde mevsimsel metan gazı değişimlerinin tespit edilmiş olması.

Astronominin kehribarları

Meteorlar, meteoritler veya mikrometeorlar; adını siz koyun, hepsi genel kanıya göre birer felaket gibi hayal edilir. Zaman zaman 65 milyon yıl önce K/T yok oluşuna sebebiyet veren dev asteroid gibi gerçekten felaket sebebi olabilir. Fakat “felaket” de görecelidir. Zira o meteor çarpmasaydı, Purgatorius gibi küçük memeliler saklandığı deliklerden çıkamayacak, dolayısıyla primatların bu denli türleşmesi de gerçekleşemeyecekti. Carl Sagan’ın da dediği gibi; “Neslin tükenmesi bir kuraldır. Asıl istisna olan hayatta kalmaktır.

Astronomi ve astrofizik alanında 2017’nin önemli gelişmeleri

2017’de astronomi ve astrofizik alanında gündemin en ses getiren maddesi 2016’daki gibi kütleçekim dalgalarıydı. Kütleçekim dalgalarının LIGO [1,2] tarafından ilk gözlendiği 2015’ten bu yana hem LIGO hem de başka bir girişim ölçer olan VIRGO [3], üç kütleçekim dalgası tespiti daha yaptı. Hatta Ağustos 2017’de yapılan gözlem sonucunda ilk kez bir çift nötron yıldızı çiftinden gelen kütleçekim dalgaları keşfedildi, üstelik bu kaynağın aynı zamanda hem kütleçekim hem de gama-ışınlarında gözleminin yapılmış olması da dikkat çekici bir gelişmeydi [4].