Boş

Toplam: 0,00 ₺

yavuz unat

İlk Güneş tutulması tahmini ve Thales

Antik Yunan’ın ilk bilim insanı ve filozofu olarak anılan Thales, M.Ö. 624 yılında doğmuş ve M.Ö. 546 yılında ölmüştür. Bir tacir olan Thales, Yunanlı yedi bilgeden birisi olarak kabul edilmektedir. Antik Yunan’ın ilk filozofu, ilk bilim adamı olarak anılan Thales, Milet Okulu’nun (ya da İyonya Okulu) ilk temsilcisidir. Thales, aklıyla pratik yararın ötesine geçip akıl yürütmeye girişen filozofların ilki olarak anılır.

Yunan Mucizesi

"Yunan mucizesi" kavramı, bilim ve felsefenin mucizevi olarak Eski Yunan'da ortaya çıktığını savunanlarca ileri sürülen bir varsayımdır. Buna göre, Yunanlılar, o zamana kadar yaşanmış ve yaşanmakta olan komşu uygarlıkların birikimlerini de en iyi şekilde özümsemek suretiyle, parlak bir uygarlığın yaratıcısı olmuşlar; mucize eseri olarak bilimi ve felsefeyi geliştirmişlerdir.Bu görüşü savunanların başında Ernest Renan ve Sumner Maine gelmektedir. Renan'a göre, güneş altında tek mucize vardır, bu da Yunan Mucizesi'dir.

Antik Uygarlıklar Gezegenleri Biliyorlar mıydı?

Gerek Mısır, Mezopotamya, Hint ve Çin, gerekse sonraki uygarlıkların metinlerinde, çıplak gözle görülebilen beş gezegen dışında başka bir gezegene ilişkin kayıt yoktur. Olması da beklenemez. Bu beş gezegen -Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn- çıplak gözle görülebilirler. Diğer gezegenler -Uranüs, Neptün ve gezegenlikten çıkarılan Plüton- asla çıplak gözle görülemezler. Bu gezegenleri gözlemlemek için ek araçlara gereksinim vardır.

RSS - yavuz unat beslemesine abone olun.