Bize Ulaşın

     

Can Pınarından

Can darlığı

Duyma, düşünme, mana verme, yorumlama, anlama gücü zayıflamış; umudu, beklentisi çökmüş, insanlarla ilişkisinde yetersiz insandır canı dar olan. Yalnız bireylerin değil, toplulukların, toplumların, kültürlerin de bir anlamda canı vardır.

Umut

Bir eylem olan umuttan söz ediyorum. Bir yaşama sevinci olan. Merak olan. İnsanı yıldızlara baktıran, toprağı, ağaçları, denizleri, dağları merak ettiren umuttan. Her nefes alışımızda bizi bir sonraki nefesimizden beklentiler içine sokan umuttan.

Canlı felsefe

Bir canlı türü olarak biz insanlar bu gezegendeki binlerce yıllık yaşam serüvenimizi nasıl yaşadık, nasıl yaşamaktayız, nasıl yaşayacağız? Kendimize bir yaşam notu vermek gerekirse, örneğin on üzerinden kaç vereceğiz?

Engin sorumluluk

Bir mühendis. Kendine verilen projede çalışıyor. İşinin sorumluluğunu duyarak. “İşini gerektiği gibi” yapıyor. Bir öğretmen. Müfredata uygun programı uyguluyor, kendine öğretilmiş yöntemlerle derslerini yürütüyor. İşini iyi yapma sorumluluğunu duyuyor. Bir bilim insanı.

Bir eylem olan düşünme

Düşünmek ne içindir? Anlamak için mi? Salt zihnimizin içinde kalan bir süreç midir, düşünmek? Düşünen edilgen biri midir? Hayal görmekle düşünmek aynı mıdır? Bir problemi çözerken neyi çözüyoruz? Öğretmenin verdiği ödevi mi? Geleceğimizi ilgilendiren bir sınav sorusunu mu?

Sayfalar

RSS - Can Pınarından beslemesine abone olun.