Boş

Toplam: 0,00 ₺

Sosyal Bilimler

29/06/2017

Dinçer KAYA
 

“İnsan, hür doğmuş ama her yerde zincire vurulmuştur.”

(Jean Jacques Rousseau)

23/06/2017

"Daha Osmanlı döneminde Darwin üzerine kitaplar yayınlanmaya başladı. Ama Türkiye'de Darwin 'altın çağı'nı 30'lu yıllarda yaşadı. Hemen hemen tüm ders kitapları Darwin'i baş tacı etti.

15/06/2017

Azerbaycan’ın ünlü milli liderlerinden Ebülfez Elçibey’in kaleme aldığı bu makale pek çok bakımdan çarpıcıdır.

02/06/2017

Bu soru, muhtelif itirazlarla karşılaşabilir; birkaç örnek verelim:

02/06/2017

Ulu Han Ata Bitiği diğer adı ile Ulu Han Ata Kitabı Türklerin ilk babasının yani Türk ırkına mensup ilk kişi olan Ulu Ay Ata’nın yaradılışını anlatmaktadır.

16/02/2017

Giriş Türk Mitolojisi, uzun yıllar boyunca kamuoyu tarafından bilinmeyen ve araştırılmayan bir gizem olarak yıllarca bizden uzakta kaldı.

02/02/2017

1905 Devrimi, Çarlık Rusyası’nda kalıcı toplumsal ve siyasi değişikliklere neden oldu.

09/12/2016

2014 yılında çeşitli ülkelerden 100’e yakın akademisyen, PISA’yı farklı bir bakış açısıyla değerlendirerek, PISA direktörü Dr. Andreas Schleicher’a hitaben ortak bir görüş mektubu yazdılar.

08/12/2016

Proje okulları” uygulaması, eğitim niteliklerini, Cumhuriyet kurumları olarak varlıklarını bir ölçüde koruyabilmiş okulların açık tasfiyesidir.

01/11/2016

Türk sosyalist hareketinin Atatürk’e bakışı bugüne kadar hep tartışılagelmiştir. Biz de Mustafa Kemal Atatürk’ün 78.

01/11/2016

Lozan son süreçte siyasi bir hamle olarak gündeme geldi; kamuoyu Musul konusunda hazırlandı. Ancak ideolojik olarak sık sık tartışmaya açılan bir konu Lozan.

10/10/2016

19. yüzyıla girerken Osmanlı ekonomisi Avrupa’nın gerçekleştirmiş olduğu Sanayi Devrimi’nin olumsuz etkileriyle yüzleşmeye başlamıştı.

10/10/2016

Bundan tam iki yüz yıl önce bir mahcubiyet anında keşfedilen bir araç, zamanla “modern tıbbın kalıcı ikonu” olmuştur.

03/10/2016

İkinci Dünya Savaşı’nda 20 milyonun üzerinde vatandaşını kaybeden Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı direnişi, birçok kahramanlık öyküsüyle doludur.

Sayfalar