Bize Ulaşın

     

bilim ve ütopya

Candaki logos

Yüzyıllar ötesinden Efesli Herakleitos’un sesini dinleyebiliriz: Êthos anthrôpô daimôn (119. Parça). Karanlık sözlerin ozan araştırmacısı Herakleitos bu üç sözcükle ne demek istiyor olabilir?

Doğal afet söyleminden neoliberal kentsel politikalara: İstanbul’un sel ile imtihanı

1980’li yıllarla birlikte tüm dünyada uygulanmaya başlanan neoliberal ekonomik politikalara paralel olarak, Türkiye de önemli bir değişim geçirmeye başlamış; kentsel ölçekte uluslararası büyük sermaye yatırımlarına kolaylık sağlayan politik bir anlayış gelişmiştir.

Hitit Mitolojisi hakkında karşılaştırmalı bir inceleme: Efsaneler, destanlar, şarkılar ve masallar

Eski Yunan dilinde söz kavramını vermede “mythos”, “epos” ve “logos” olmak üzere üç sözcük bulunmaktadır. Mythos söylenen ya da duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamına gelir. Epos, belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan sözdür.

Sayfalar

RSS - bilim ve ütopya beslemesine abone olun.