Boş

Toplam: 0,00 ₺

mehmet perinçek

İki Rus Aydınının Gözüyle 1908 Devrimi

Jön Türklerin önderliğinde gerçekleşen 1908 Devrimi, sadece en ücra köşelerine kadar Osmanlı topraklarında değil, Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın önemli merkezlerinde de büyük yankı uyandırdı. Cenazesinin kaldırılması ve mirasının paylaşılması planlanan, halkı küçümsenen Türkiye’den beklenmeyen böylesine köklü bir değişim, özellikle Avrupa’da ilgi odağı olmuştu. Jön Türk Devrimi’ni ve yaşanan gelişmeleri, yakından takip etmek üzere gazetecilerden yazarlara akademisyenlerden siyasetçilere birçok kesim Türkiye’ye akın etmişti.

TKP’nin Atatürk ve 10 Kasım değerlendirmesi “Altı Ok’u benimsiyoruz”

Türk sosyalist hareketinin Atatürk’e bakışı bugüne kadar hep tartışılagelmiştir. Biz de Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm yıldönümü vesilesiyle bu konuya dair üç önemli belgeyi sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) en üst düzey yetkilileri tarafından Atatürk’ün vefatının hemen arifesinde ve hemen sonrasında kaleme alınan bu belgeler, Türk komünistlerinin Atatürk ve Kemalizme bakışını yansıtırken, dönemin Türkiyesi hakkındaki değerlendirmeleri de içeriyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın Bilinmeyen Fedaileri Tanksavar Köpekler

İkinci Dünya Savaşı’nda 20 milyonun üzerinde vatandaşını kaybeden Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı direnişi, birçok kahramanlık öyküsüyle doludur. Sovyetler, faşistlere karşı zafere ulaşmak için sadece insan gücünü değil, savaşta yararlılık gösterebilecek her canlıyı seferber etmiştir. Bu canlılar arasında özellikle köpekler önemli bir rol oynamıştır.

RSS - mehmet perinçek beslemesine abone olun.