Sextet (Altılı)

Sevgili Bilim ve Ütopya okuyucuları,

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Klasik Batı Müziği türlerini, kavramlarını ve yapılarını anlatmaya başladığımız, anlatımlarımızı çeşitli ağ bağlantıları ile desteklediğimiz bu yazı dizimizin 24.  bölümünde sizlerle birlikteyiz.

Artık bu yazıdan başlayarak sizlerle Bilim ve Ütopya dergimizin http://www.bilimveutopya.com.tr/yazarlar ağ bağlantısında birlikte olacağız.

Oda müziği kavramına yeni bir tür ekliyoruz: Altılı

“Oda Müziği” terimi ilgili geniş bilgileri ve örnekleri sizlere geçmiş yazılarımızda sunmuştuk. Bu sayıda “Oda Müziği” terimi içerisinde yer alan “sextet-altılı” terimini açıklayacağız ve Klasik Batı Müziği dağarından video örnekleri vereceğiz.

Aynı çalgı grubu içinde olan veya farklı çalgı kombinasyonları için oluşturulanve  altı çalgı için yazılan eserlerin türü “sextet-altılı” adını taşımaktadır.

Bu yazıda sizlere aynı çalgı grubundan olan çalgılardan oluşan altılı türü için yazılmış bir eser örneği ve “Piyanolu Altılı” türü için yazılmış bir eser örneği sunacağız.

Johannes Brahms’ın Opus 18 Yaylı Çalgılar Altılısı eserini sunacağız. Brahms bu eseri 1860 yılında bestelemiştir ve eserin ilk seslendirilişi Hannover kentinde gerçekleşmiştir. Eser 2 keman, 2 viyola ve 2 çello için bestelenmiştir.

Eserin video ağ bağlantısı şöyledir: https://www.youtube.com/watch?v=y0ZboerS4zc

Piyanolu Altılı örneğimiz ise, klasik dönem bestecisi Felix Mendelssohn Bartholdy’nin Op. 110, Piyanolu Altılısı eseridir. Eserin video ağ bağlantısı şöyledir: https://www.youtube.com/watch?v=f4uLvCQK4Ug

Müzikte terimler ve kavramlar

Bu bölümde Ahmet Say’ın “Müziği Kitabı”nın 247. sayfasındaki “Terimler ve Kavramlar” kısmında yer alan ve alfabetik sıralamayla sunulmuş olan terimler ve kavramları her yazımızda imkânlar dâhilinde maddeler halinde sunmaya başladık. Klasik Batı Müziği dinleyicisinin her daim yeni bilgileri öğrenmek ve müzik eserlerini dinlerken bu bu bilgilerin ışığında dinlemesi ona geniş bir bakış açısı içerisinde Klasik Batı Müziği eserlerini tanıyarak dinlemesine ve “aydınlanma”sına katkı sunmaktadır.

  • Marş (Fr.) Ritim, ölçü ve tempo bakımından düzenli adımlara uygun, dört zamanlı yürüyüş eseri. 16. yüzyıldan bu yana bestelenen bu çeşit, daha çok askeri müziği çağrıştırır, ancak Almanların “Trauenmarsch”, İtalyanların “Marcia Funebre” dedikleri yas ya da cenaze marşlarının özelliği değişiktir. Klasik müziğin ünlü bestecileri, bazı opera ve oratoryolarında marşa yer vermişlerdir. Notası basılan en eski marş, Abeau’nun 1589’da yazdığı “Orchestrophie”dir. Ülkemizde bestelenen ilk marş ise Donizetti Paşa’nın 1829’da yazdığı “Mahmudiye Marşı”dır.
  • Metronom. Üzerinde bir ağırlık parçası bulunan ve ağırlığın yerini değiştirmekle sallanma hızının, dolayısıyla temponun değiştirilmesini sağlayan sarkaç. 1816 yılında J. N. Maelzel tarafından icat edilmiştir. Tempo, sarkacın üzerindeki rakamlara göre belirlenir. 40-208 arasındaki rakamlara göre tempolar şöyledir:

40-42: Grave

44-50: Largo

52-56: Lento

58-66: Larghetto

66-72: Andante

72-80: Sostenuto

80-88: Comodo-maestoso

88-104: Moderato

104-120: Allegretto

120-132: Animato

132-144: Allegro

144-160: Allegro assai

160-168: Allegro vivace

168-184: Vivace

184-192: Presto

192-208: Prestissimo

********

Görüş, eleştiri ve düşüncelerinizi serveracim@gmail.com e-posta adresime iletebilirsiniz.

Gelecek yazıda yeni bilgilerle karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın.

 

Etiketler