Boş

Toplam: 0,00 ₺

Dergiden

03/12/2016

Plastiklerin keşfi ile başlayan süreç ile beraber, “polimer çağı” olarak adlandırabileceğimiz yeni bir tarih yazılmaya başlandı.

03/12/2016

Atık su arıtma tesislerinde biriken balçıktan elde edilen Biyo-Ham petrol, görüntü ve performans olarak tıpkı fosil petrol gibidir.

03/12/2016

İnsanlık, yüzyıllardır “gerçeğin” ne olduğunu sorgulamaktadır. Daha M.Ö.

03/12/2016

Bu yazımızda, matematiğin en sade halini kullanarak ilerlediğimiz bu yolda önemli bir geçiş noktasındayız.

01/11/2016

Geçtiğimiz 26 Eylül’de Kolombiya’nın Cartagena kentinde belki de tarihin en ilginç “Barış Anlaşması” imzalandı.

01/11/2016

Bugün, Latince kökenli dillerin, Türkçeye “kavram” olarak çevrilebilecek sözcüğü, Latincede concipio’dan conceptus, diğer anlamlarının yanında, “içine almak, ele geçirmek, bulmak,

01/11/2016

Erken yaştan itibaren esrar kullanan katılımcılar beyinlerinin hafıza, özgönderimsel etkinlik, ödül fonksiyonu ve görsel-uzamsal işleyişi alanlarıyla ilgili anormal işlemlere maruz kalıyor.

01/11/2016

Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi’ne bağlı Sylvester Kapsamlı Onkoloji Merkezi’nin yaptığı bir çalışmaya göre, kanser hücrelerinin ilerlemesi ve metastaz yapmasında rol oynayan belirli bir ta

01/11/2016

Robotlar ameliyathanedeki insan davranışlarını başarılı bir şekilde taklit edebiliyor

01/11/2016

Soyut dışavurumcular, 1940’ların sonlarında ortaya çıktılar ve New York’u sanat dünyasının merkezi olarak kabul ettirdiler.

01/11/2016

Şok edici! Erken evren çalışmaları, Büyük Patlama’nın ardından saniyenin 10.000’de 1’inden kısa sürede şok dalgaları oluştuğunu gösterdi.

01/11/2016

Son araştırmalar, böceklerdeki bir gelişmenin tüm koloniye nasıl yayıldığını gösteriyor.

01/11/2016

Tehlikeli patojenleri de içeren çok sayıda bakteri türü büyüme olanağı bulamadıkları koşullarda metabolizmalarında radikal değişikliklere giderek uyku durumuna geçer ve böylece hayatta kalmayı başa

11/10/2016

Dinler öteden beri, saygı duydukları kişiliklerin kalıntılarını kutsal saymışlardır.

Sayfalar