Çiviyazısı

Gizemli bir olgu: Bilinç

Bu sayımızda günlük yaşamda da sıkça kullandığımız fakat içeriği tam olarak bilinmeyen bilinç olgusunu kapağa taşıdık. Konu hakkında kapsamlı bir kitabı olan Prof. Dr. Tevfik Alıcı hocamızın editörlüğünde hazırlanan dosyanın dergimizin en seçkin sayılarından biri olacağını düşünüyoruz.

İnsan psikolojisi ve evrim

Bir tür olarak insanın ortaya çıkışının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Dünya üzerindeki serüvenimizde yerleşik hayata geçişimiz ise yaklaşık on bin yıl sadece. Bundan önceki süreçte vahşi doğada hayatta kalma ve neslini sürdürme mücadelesi veren atalarımızın bedeni ve beyni doğal koşullara göre şekilleniyor.

Sınıf mücadelesinin parçası olarak felsefe ve ideoloji

Sınıflı toplum esas olarak zor gücüne dayanarak egemenlik kurmanın bir devrimle aşılması demektir. Solcu ve ilerici saflarda bir efsane dolaşır. Buna göre insanlığın sınıflı topluma geçmeden, devletten önceki aşamaları adetâ bir cennettir. Bu cennette herkes kardeşçe yaşamakta, kimse kimseye dokunmamakta, barış ve huzur hüküm sürmektedir.

Yaşasın bilim ve ütopya! 

Ekonomik krizin derinleştiği koşulların içindeyiz. Hepimiz yaşamımızda bu durumun sonuçlarıyla karşı karşıyayız. O nedenle siz sevgili okurlarımıza, krizin zorluklarını uzun uzadıya anlatmayacağız. Sadece yayın dünyasının ve elbette Bilim ve Ütopya’nın içinde bulunduğu durumu kısaca belirtmekle yetineceğiz.