Boş

Toplam: 0,00 ₺

Can Pınarından

Bilgi özgürlüğü

Bilgi özgürlüğünü anlamadıkça akademik özgürlüğü anlamamız eksik kalır. Bilgi özgürlüğü bilgi edinme, bilgi yayma özgürlüğünden oluşmaz yalnızca. Bilgiyi araştırma, eleştirme, ulaştırma, tartışma, ifade etme özgürlüğünü de kapsayan çoğunlukla üzerinde yeterince durulmamış, düşünülmemiş bir kavramdır.

Dünyada Yükselmekte Olan Bir İnsan Tipi: Dar İnsan

Ülke ilginç ama bir anlamda ürkütücü bir ikilem yaşıyor: Varılacak hedefe tartışarak, ötekini gözetip değer vererek çoğulcu bir dayanışma ile mi gidilecek yoksa bir insana, o insanın seçtiklerine teslim olarak mı? O insan ne denli bilge ne denli karşı tarafı dinler, hakkını verebilir olacaktır?
Farklıların, azınlıkların, hakkı yenenlerin, ezilenlerin gözetilmediği bir yönetim hiçbir zaman dünyayı yaşanabilir bir dünya yapamayacaktır. Şimdiki ülke yönetiminin sorunu şu: Bir tek mazlum insan topluluğu var bu dünyada, o da kendisi gibi düşünen, kendisi gibi yaşayanlar.

Canı Anlamak

Yıllar önce uluslararası bir ilaç şirketinin çağrılısı olarak dünyanın dört bucağından gelen temsilcilerine kültürümüzle ilgili bilgi verecektim. Kültürümüze yabancı elliden fazla insana “can”ı anlatmaya çalıştım. Gariptir, ilgiyle dinlediler. Özellikle uzak doğudan gelenlerin sorularından bu konuyu kendi kültürlerinde bir yerlere koymayı amaçladıklarını sezdim. “Can”ın benim gözümde mistik bir anlamı olmadığını, çağımız insanının yaşadığı ağır sorunların anlaşılması için bir çözüm önerisinde bulunduğumu söylediğimi anımsıyorum.

Kavram Yolculuğu Üstüne

Bugün, Latince kökenli dillerin, Türkçeye “kavram” olarak çevrilebilecek sözcüğü, Latincede concipio’dan conceptus, diğer anlamlarının yanında, “içine almak, ele geçirmek, bulmak, yakasına yapışmak, doğurmak” gibi anlamlar taşıyor. Concipere, başlarda tohumu rahimin içine bırakmak, gebe kalmak anlamıyla şaşırtıcı bir ipucu veriyor bize: Kavram bir bereketi, doğurmayı işaret ediyor. Diğer yandan, “kavram”, yakın bir anlam ağı içinde Almancada Greifen fiilinden Begriff sözcüğü ile karşılanıyor: Tutmak, kavramak anlamında.

Can devrimi olacak mı?

Biz insanlar taşıdığımız enerjiyle etrafımızda bir enerji alanı oluştururuz. Bu alana en az iki açıdan bakabiliriz: 1. Güç (iktidar alanı) 2. Can alanı. Güç alanı yaşamda kalmamıza katkı sunar. Bu alan, görünüşümüzün sanki görünmeyen özelliğidir. Güç alanımız zayıfsa ezik, kullanılan bir insan olma yatkınlığımız fazladır. Güçlüyse “karizmamızla” etkin, buyurgan, sözü dinlenir, saygın bir insan görünüşüne sahip olmaya çalışırız.

RSS - Can Pınarından beslemesine abone olun.