Boş

Toplam: 0,00 ₺

Bilim

20/12/2015

"Fransız ihtilâliyle birlikte insanlık başka bir arayış içine girdi. Dinlerin dışında daha seküler (laik) bir dünya kurmayı tasarladı.

20/12/2015

Bu ay Kondor’un Güncesi’nde, faşist darbelerle tanıdığımız Latin Amerika’nın bir başka yüzüne tanık oluyoruz.

20/12/2015

Erkek-dişi ilişkilerinin eşeysel bazda doğadaki durumunu koruması bir biyolojik gerekliliktir ve bu çeşitliliğin korunması için gerekli tüm eğitim ve yasal koşulların yerine getirilmesi gerekmekted

20/12/2015

Günümüzde beslenme amaçlı olmasa da savaşlarda ve kıtlıklarda olduğu üzere, zorunluluk hallerinde insanların kendi türlerini yediği örnekler bulmak mümkündür. İlginç olan konu şudur ki insanlar hal

20/12/2015

Ne kadar tanıyoruz ölümü? Üstüne düşünmekten çoğunlukla kaçındığımız için ölüm, acı verici, üstü örtülen bir bilinemez olarak duruyor hayatımızda.

20/12/2015

Dünya’daki iklimsel şartların ana belirleyicileri içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi, çevre galaksiler ve Güneş’tir. İnsan bu noktada hiçliğe yakın bir etkiye sahiptir.

20/12/2015

Mikrós, Antik Yunancada küçük anlamına gelmektedir. Skopeîn ise bakmak anlamına gelen yine Antik Yunancadan gelen bir sözcüktür. Mikroskop sözcüğü bu iki kelimenin birleşiminden türetilmiştir.

20/12/2015

Lavoisier’in tüm çalışmalarını topladığı büyük yapıtı Traité él émentaire de Chimie (Kimya Bilimine Giriş)’nin 1789’da Paris’te yayınlanmasıyla Kimya Devrimi tamamlanmış ve modern kimya ba

20/12/2015

İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden biri olan merak duygusu, “Kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum?” bağlamında iyice yoğunlaşır.

20/12/2015

Atalarımız müşkülpesent değildi. Homo sapiens’in, Neandertaller, Denisovalılar ve diğer ilkel akrabalarımızla cinsel ilişki kurduğuna ilişkin hatırı sayılır nicelikte bulgu var.

20/12/2015

Yapılan son araştırmaya gore, dünyadaki fosil yakıtların tamamını yakmak, okyanus sularının 50 metreden fazla yükselmesine sebep olur.

20/12/2015

İsveç’teki  Karolinska Enstitüsü’ne bağlı bir grup bilim insanı, döllenmiş insan yumurtasının ilk birkaç gününde aktif olan genlerin haritasını çıkarmayı başardı.

20/12/2015

Gazete köşelerinden televizyonlardaki siyaset programlarına, birçok alanda karşımıza çıkan bir sözdebilim: Astroloji.

20/12/2015

Şizofreni, bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek bir hastalık olması nedeniyle, tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir.

Sayfalar