Boş

Toplam: 0,00 ₺

Bilim

18/12/2015

Cezerî’nin otomasyon evrim tarihindeki önemi, daha öncekiler yalnızca kendiliğinden çalışan otomatik sistemler kurduğu halde, onun kendi kendine çalışırken kendi kendine denge kuran ve ayarlamalar

18/12/2015

Neoklasik iktisat kendiliğindenliği kutsar.

18/12/2015

Toplu yok olmalar
Prof. Dr. Nurdan İNAN
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

18/12/2015

Hesap kitap yapanlardan uzak has, hasbi insanların yaşadığı yaşamın adıdır hayat.

18/12/2015

“Dünya bu kadar mı?” diye sordum. Can sesim “görmüyor musun?” dedi heyecanla. Zaman zaman hüzünlenen bir coşkuyla sürdürdü konuşmasını. “Dünya bu kadar değil. Sandığımız gibi değil.

18/12/2015

Ortaçağ’da bilim ve felsefe alanlarında birtakım faaliyetler gözlenmesine rağmen, 4. ve 14. yüzyıllar arasında dinin egemenliği çok yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

18/12/2015

Aydınlanma düşüncesinin aklı merkeze alarak bir aydınlatma projesi yapmaya çalıştığı görülmektedir.

18/12/2015

Başta Almanlar’ın öncülüğünde, 19. yüzyılda ve 20.

18/12/2015

Oğuz şehirlerinin çoğu Akhunlar, Sogdlar, Harezmliler, Sasaniler ve Göktürkler zamanında da mevcuttu. Oğuzlarda şehirleşme eğiliminin başlamasıyla yeni kentlerin kurulduğu varsayılır.

18/12/2015

Dünyada organ yetmezlikleri sebebi ile milyonlarca insan hayatını kaybetmekte, yanık ve yaralara bağlı olarak da milyonlarca kişi, vücudumuzu dış tehlikelere karşı koruyan derilerini kaybetmektedir

18/12/2015

Akçuraoğlu Yusuf Bey ve İlk Dünya Savaşı sonunda Rusya’daki Türk esirleri Değerli bilim adamı Yusuf Akçura’nın kısa sayılan yaşamında yerine getirdiği önemli görevlerden biri de, B

18/12/2015

“Beslenmenin bizim açımızdan ele alınış biçiminde tarihöncesine yönelik bir perspektif olması gerekir.

18/12/2015

On yedinci yüzyıl bilimsel devriminin sonuçları arasında en başta astronomi, mekanik ve fizikteki ilerlemeler göze çarpar.

18/12/2015

Demir elementinin(Fe) insan metabolizması için önemini duymuş olabilirsiniz; fakat sanıyoruz ki diğer canlılar için önemini daha önce duymadınız.

Sayfalar