Bilim

Hortus Botanicus Universitatis Istanbulensis?

İstanbul benzeri kadim şehirler, içinde mücevherler barındıran dev birer hazine sandığı gibidir.

Bundan dolayı olsa gerek:

“Biz ki İstanbul şehriyiz,

güzelizdir,

dört yanımız mavi mavi dağdır, denizdir.

Öfkeli, büyük bir şair:

«Ey bin kocadan arta kalan bilmem neyi bakir»

                                                                        demiş

                                                                             bize

ve bir başkası,

yekpare Acem mülkünü fedâ etti bir sengimize.” diye yazar Nazım Hikmet.